Yargıtay’dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür

Yıllarca hayalini kurduğu daireye, bir bankadan kullandığı Konut kredisiyle sahip olan tüketici, hayatının şokunu yaşadı. Bankanın, haksız koşul …

Yıllarca hayalini kurduğu daireye, bir bankadan kullandığı Konut kredisiyle sahip olan tüketici, hayatının şokunu yaşadı. Bankanın, haksız koşul koyduğu mukavele ile eza yaşayan tüketici, mahkemenin yolunu tuttu. Tüketici Mahkemesi, davanın kabulü ile; davacının davalı bankaya 284 bin lira borçlu olmadığının tespitine, dava konusu taşınmaz üzerinde davalı lehine tesis edilen ipoteğin fekkine karar verdi.

BÖLGE ADLİYE MAHKESİ KARARI BOZDU

Davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvuruldu. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının istinaf müracaatının kabulüne, incelenen mahkeme kararının tarz ve yasaya uygun olmadığından kaldırılmasına, evrakta tekrar yargılama yapılmasına muhtaçlık duyulmadığından davanın reddine hükmetti. Karar davacı avukatı tarafından temyiz edildi.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 3. Hukuk dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu sözlere yer verildi:

“Dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. unsuru ile kontratlardaki haksız kural düzenlenmiş olup anılan kanun hususunda ‘Haksız kaide; tüketiciyle müzakere edilmeden kontrata dahil edilen ve tarafların mukaveleden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına alışılmamış düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan kontrat kaideleridir. Tüketiciyle akdedilen kontratlarda yer alan haksız kurallar kesin olarak kararsızdır. Kontratın haksız koşullar dışındaki kararları geçerliliğini korur. Bu durumda mukaveleyi düzenleyen, kesin olarak kararsız sayılan kurallar olmasaydı, öbür kararlarla mukaveleyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.

Bir kontrat koşulu evvelden hazırlanmış ve standart kontratta yer alması nedeniyle tüketici içeriğine tesir edememişse, o kontrat kuralının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Mukaveleyi düzenleyen, bir standart kuralın münferiden müzakere edildiğini argüman ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür’ denilmiştir. Somut uyuşmazlıkta; 0953 yevmiye numaralı, Tapu Müdürlüğünce düzenlenmiş olan ipotek senedinin ‘sözleşme şartları’ başlıklı kısmın 1. hususu, üstte açıklanan yasal düzenlemeler ışığında haksız kural niteliğindedir. Hal bu türlü olunca birinci derece mahkemesince davanın kabulüne dair verilen karar hakikat olduğundan bölge adliye mahkemesince davalının istinaf müracaatının temelden reddine karar verilmesi gerekirken, bölge adliye mahkemesince yerinde olmayan münasebet ile davalının istinaf başvurusu kabul edilerek kararın kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmesi yöntem ve yasaya muhalif olup, bozmayı gerektirir. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir.”

Kaynak: Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir