Türkiye’nin ilk Tabiat Tarihi Müzesi ile öğrenciler derslerde öğrendiklerini gerçek hayatta inceliyor

ANKARA (İHA) – – Türkiye’nin birinci Tabiat Tarihi Müzesi ile öğrenciler derslerde öğrendiklerini gerçek hayatta inceliyor Sınıf Öğretmeni Acısu …

ANKARA (İHA) – – Türkiye‘nin birinci Tabiat Tarihi Müzesi ile öğrenciler derslerde öğrendiklerini gerçek hayatta inceliyor

Sınıf Öğretmeni Acısu: “Öğrencilerimizin somut incelemeler yoluyla öğrenmeleri çok yararlı oluyor”

Sınıf Öğretmeni Alkan: “Çocuklarımızın bu müzeyi görmeleri, dersin hususlarıyla ilişkilendirmeleri son derece önemli”

ANKARA – Türkiye’de birinci olma niteliği taşıyan MTA Tabiat Tarihi Müzesi, güneş sistemi, bilim küresi, milyonlarca yıl evvel yaşamış hayvanların fosilleri, mineral ve kayaçlar üzere örneklerle öğrencilere, derslerde kağıt üzerinde öğrendikleri bilgileri gerçek hayatta gezerek ve dokunarak deneyim etmelerini sağlıyor.

Türkiye’nin ulusal manada birinci Tabiat Tarihi Müzesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 Şubat 1968 tarihinde kuruldu. Müzenin stant salonlarında, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden derlenmiş 5 bini aşkın örnek bulunuyor.

4 kattan oluşan MTA bünyesinde hizmet veren Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’nin giriş katında; uzay terazisi, güneş sistemi, global görüntüleme sistemi “Bilim Küresi”, kubbe biçimindeki ekranda üç boyutlu görüntüleme sistemi “Planetaryum”, “Eğitim ve Uygulama Alanı”, “Geçici Stant Alanı”, “Konferans Salonu”, “Danışma”, “Hediyelik Eşya Satış Bölümü” ve “Görme Engelliler Bölümü” yer alıyor.

Birinci katta Manisa-Kula’da yaşamış insanlara ilişkin ayak izleri bulunuyor

Birinci katta, bulunan ‘Akvaryum’da omurgalı ve omurgasız fosillere ilişkin çok sayıda örnek sergileniyor. Ayrıyeten, Manisa-Kula’da yaşamış insanlara ilişkin ayak izleri, Prehistorik Devirler ‘e ilişkin taş aletler, mağara sanatına ilişkin alçı kopyalar, Karstik Mağara Modeli ve Çökelme Ortamları Maketi ise ziyaretçiler tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Ayrıyeten bu katta ortalarında 1974 yılında Ankara-Beypazarı’nda bulunmuş “Anadolu Panteri”nin yer aldığı soyu tükenmiş ya da tükenmekte olan Türkiye’ye mahsus Bitki ve Hayvanlara ilişkin örnekler hayat ortamlarına uygun canlandırmalarla Diyorama Kısmında sergileniyor.

Müze’de Dev Gergedan, Uzun Balina, T-Rex’in maketleri ve fosilleri bulunuyor

Kahramanmaraş’ta bulunan 3 bin 500 yıl öncesine ilişkin “Maraş Fili” iskeleti; 17-10 milyon yıl evvel yaşamış bir hortumlu göğüslü olan “Gomphotherium angustidens” fosilinin alçı kopyası; Çankırı- Çorum Havzasında 28-23 milyon yıl evvel yaşamış en büyük kara memelisi olarak bilinen “Dev Gergedan”a ilişkin fosiller, Adana- Yumurtalık kıyısında karaya vuran aktüel “Uzun Balina” iskeleti ile 140 milyon yıl evvel yaşamış etobur dinozorlardan iskeletinin alçı kopyası ve tıpkı fosilin maketi; 67-65 buçuk milyon yıl evvel yaşamış T-Rex’e ilişkin kafatasının mülajı ve bütün iskeletinin maketi; Brezilya’da bulunmuş ve yaklaşık 280 milyon yıl öncesine ilişkin bir tatlı su sürüngeni olan Mesosaurus brasiliensis’e ilişkin özgün fosil, Ankara- Köserelik’te bulunmuş ve 193 milyon yıl öncesine ilişkin “Dev Ammonit Fosili” yeniden bu katta sergileniyor.

Süstaşları Kısmı’nda yer alan kristaller görenleri büyülüyor

İkinci katta, “Sistematik Mineraloji Bölümü’nde” yerkabuğunun yapı taşları olan mineraller, Kayaçlar Kısmı’nda ise çeşitli minerallerin farklı jeolojik süreçlerle bir ortaya gelmesinden oluşmuş kayaçlar sergileniyor. Günlük hayatta kullanılan araç, gereç ve gerecin büsbütün yahut kısmen kaynağı olan metalik madenler, güç hammaddeleri ve endüstriyel hammaddeler ise “Türkiye Yer Altı Kaynakları Bölümü’nde” yer alıyor. Gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından temin edilmiş çeşitli renklere ve çekiciliğe sahip kristaller “Süstaşları Bölümü’nde” bulunuyor. Yeniden ikinci katta “Türkiye Madencilik Tarihi Bölümü’nde” insanın toplumsal ve kültürel gelişimiyle paralel madenciliğin gelişmesine tanıklık eden buluntular ile “Küpelasyon” ve “Sementasyon” canlandırma alanları ve “Tunç Çağında Madencilik Maketi” yer alıyor.

Bilim Tüneli çocukların ufkunu genişletiyor

Üçüncü katta, bulunan Bilim Tünelinde ise, Türkiye’nin jeolojik miras alanları, Güney Afrika’nın safari parkları, deniz altındaki resiflerde gözlenen biyolojik çeşitlilik ve çiçeklerin renkli dünyası izlenebiliyor.

Eğitim için çeşitli projeler yürütülüyor

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’nde mevcut bilgiler ışığında Dünyanın jeolojik geçmişini örneklerle topluma tanıtmak, doğa müdafaa şuurunu oluşturmak gayesiyle eğitim misyonu çerçevesinde “Gezici Müze Faaliyetleri”, “Eğitim Maksatlı Hazırlanan ve Türkiye’nin Dört Bir Yanındaki Okullara Gönderilen Mineral ve Kayaç Setleri” ve “Bilimsel Araştırma Projeleri” üzere çalışmalar yürütülüyor.

“Somut incelemeler yoluyla öğrenmeleri çok yararlı oluyor”

MTA Tabiat Müzesi’ni incelemek üzere dördüncü sınıf öğrencilerini seyahate çıkaran Etimesgut Özel Batı Koleji’nde Sınıf Öğretmeni Melisa Acısu, “Fen bilimleri dersi kapsamında yer kabuğunun yapısı, kayaçlar ve madenler konusunu işledik. Bunu da desteklemek için bir seyahat ayarladık. Öğrencilere yararlı olacağını düşünüyorum. Çok hoş müşahedeler yaptık. Bu formda somut yaşantılar yoluyla öğrenmeleri çok yararlı oluyor” dedi.

“Çocuklarımızın burayı görmeleri, dersin mevzularıyla ilişkilendirmeleri son derece önemli”

Düzey Okulları’nda Sınıf Öğretmeni Bahri Alkan, “Bugün çocuklarımızla işlediğimiz bahislerle alakalı olarak fen bilimleri dersi kapsamında buradayız. Burası çok hoş bir yer sahiden. İşlediğimiz hususlarla ilişkilendirebileceğimiz birçok malzeme ve eskiye dönük fosiller var. Onları görmek için buraya geldik. Çok beğendik burayı. Çok şad olduğumuz bir yer burası. Çocuklarımızın burayı görmeleri, dersin bahisleriyle ilişkilendirmeleri son derece değerli. Çocuklar da keyifle geziyorlar” diye konuştu.

Lise öğrencisi, 17 yaşındaki Halil Can Alparslan ise, “bugün aslında evvelce yaşayan canlıları merak ettiğimiz için buradayız. Fırsatımız vardı. Buraya gelip evvelden yaşayan canlıların fosillerini görmek istedik. Katiyetle beğendik. Bilhassa dinozor fosilleri ilgimizi çekti. Zira boyutları devasa ve o çağda yaşasak neler hissederdik onu düşündük” sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir