Türkiye’den kıta sahanlığını ihlal eden Yunanistan NAVTEX’ine tepki

Yunanistan’ın Girit’in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik Navtex’inin Türk KıtaSahanlığını kapsaması nedeniyle Türkiye …

Yunanistan‘ın Girit’in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik Navtex‘inin Türk KıtaSahanlığını kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX’i yayınladı.

Ulusal Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan’ın bilimsel mazeretiyle Türk Kıta Sahanlığına yönelik provokatif teşebbüslerine devam ettiğini vurgulayarak, “Yunanistan’ın bu son provokatif teşebbüsüne karşı da gerekli önlemler alınmıştır ve uygulanmaktadır” tabirlerini kullandı.

Yunan basınında, “Nautical Geo araştırma gemisinin Girit’in doğusundakiEastMed boru sınırının mümkün güzergahını haritalama hedefiyle yapacağı araştırmaların Türk savaş gemilerince engellendiğine” yönelik savlar, Ulusal Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından mesnetsiz olarak nitelendirildi.

Yunanistan tarafından,”Nautical Geo isimli araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit’in doğusunda bilimsel çalışmalar yapacağına” ait NAVTEX’in 16 Eylül’de ilan edildiğinibelirten kaynaklar, “Saha incelendiğinde, bir kısmının Türk Kıta Sahanlığında olduğu, tespit edilmiştir. Milletlerarası hukuk mucibince Türkiye ile evvelce koordine etmeden Türk Kıta Sahanlığına bilimsel araştırma yapacağını ilan eden Yunanistan’ın bu hukuk tanımaz, provokatif ve yayılmacı emeller besleyen teşebbüsüne karşı, ilan edilen çalışmanın bir kısmının Türk Kıta Sahanlığında olduğunu ve Türk makamları ile koordine edilmesi gerektiğini bildiren itiraz NAVTEX’imiz yayınlanmıştır” dedi.

Milletlerarası hukukun kıt’a sahanlığını ülkenin var olduğu andan itibaren sahip olduğu, bu nedenle ayrıyeten ilan edilmesine dahi gerek bulunmayan doğal bir hak olarak tanımladığını vurgulayan, buna karşılık Türkiye’ninuluslararası hukuktan yana yaklaşımının bir modülü olarakTürk Kıta Sahanlığını son haliyle 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye de ayrıyeten bildirildiğini belirtti.

Bir ülkenin kıta sahanlığına denizaltı kabloları yahut petrol boruları döşeyecek devletlere, daha evvelce bu kıta sahanlığında mevcut olan kabloları ve petrol borularını gerektiği formda göz önünde bulundurma ve bilhassa, belirtilen cinsten kablo ve boru çizgilerinin tamir imkanını tehlikeye düşürmeme yükümlülüğü getirdiğini bildiren kaynaklar, “Uluslararası hukukun bu açık kararlarının yerine getirilebilmesinin iseancak, kıta sahanlığında belirtilen tipten çalışmalar yapacak devletlerin o kıta sahanlığının sahibi olan sahildar devlete evvelce müracaatta bulunmasıyla, yapmak istediği çalışmaları koordine etmesiyle ve sahildar devlet ile işbirliği içinde olmasıyla mümkün olabileceği açıktır” görüşünü paylaştı.

Türkiye’nin sahip olduğu veBM’ye de bildirdiği kıta sahanlığının hudutlarını belirlerken de bölge ülkeleriyle memleketler arası hukuk tabanında iş birliği içinde olduğuna dikkati çeken kaynaklar, şunları söyledi:

“Uluslararası hukukun bu son derece açık kararları ve uygulamalarına rağmen, Yunanistan, hukuk tanımaz, saldırgan ve yayılmacı tavır ve hareketlerini sürdürmekte, bilimsel çalışma ismi altında Türk Kıta Sahanlığına yönelik provokatif teşebbüslerine devam etmektedir. Üstelik bu çeşitten teşebbüslerini AB’nin arkasına saklanarak gerçekleştirmeye, AB’yi kendi hukuksuz, saldırgan, yayılmacı ve provokatif aksiyonlarına alet etmeye çalışmaktadır. Yunanistan’ın bu beyhude gayretlerinin ülkemizle olan kendisinden kaynaklı meseleleri Türkiye-AB meseleleri haline getirme uğraşlarının bir modülü olduğu da açıktır. Bununla da kalmayarak, Yunanistan kendi haksız, hukuksuz, Gayri Askeri Statüdeki Adalara yaptığı ihlallerle açıkça ortaya koyduğu üzere, altına imza attığı mutabakatları bile çiğneyen hukuk tanımaz, saldırgan ve yayılmacı hareketlerini gözlerden kaçırmak için çabalamakta, Türkiye’ye karşı mesnetsiz itham ve savlarda bulunmaktadır.”

Türkiye’nin memleketler arası hukuktan kaynaklanan yasal hak ve yetkileri çerçevesinde kendi kıta sahanlığındaki hak alaka ve menfaatlerini bu çeşitten hukuksuz, saldırgan ve provokatif teşebbüslere karşı korumakta ve savunmakta kararlı olduğunu lisana getiren kaynaklar, “Yunanistan’ın bu son provokatif teşebbüsüne karşı da gerekli önlemler alınmıştır ve uygulanmaktadır” tabirlerini kullandı.

Yunanistan kaynaklı haberler de “Yunanistan’a ilişkin karasularının dışına çıkıldığında, yani 6 deniz milinin ötesine geçildiğinde Türk savaş gemilerinin harekete geçtiğinden” bahsedildiğini tabir eden kaynaklar bunun Navtex ilan edilen bölgenin Türk kıta sahanlığı içerisinde yer aldığını gizlemeye ve memleketler arası kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir efor olduğunu belirtti.

Türkiye’nin, başından beri sıkıntıların milletlerarası hukuk ve iyi komşuluk ilgilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla, barışçıl formüllerle çözülmesinden yana olduğunu, bunu da hareket, söylemve samimi uğraşlarıyla ortaya koyduğunu bildiren kaynaklar, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin Yunanistan’dan beklentisi, mesnetsiz itham ve argümanlarda bulunmak yerine; milletlerarası hukuka, müttefiklik ruhuna ve iyi komşuluk alakalarına yakışır haller sergilemesidir. Dost ve müttefik ülkelerin ise, Türkiye’nin haklı, hukuka uygun, makul ve mantıklı tavır ve yaklaşımlarını görmeleri, Yunanistan’ın hareket, telaffuz, uygulama ve savlarını akıl, bilim ve objektif kriterler ışığında değerlendirmeleri, duruma yalnızca AB dayanışması penceresinden bakmamalarıdır.” – ANKARA

Kaynak: Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.