Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’de “Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması”nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, bedelinden bir şey kaybetmeyen ahilik, bugünün dünyasının …

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, bedelinden bir şey kaybetmeyen ahilik, bugünün dünyasının gereksinimlerine da derman olacak düsturlarıyla en değerli hazinelerimizden biridir.” dedi.

Erdoğan, Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması’nda yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş’a ve birçok gönül erine mesken sahipliği yapmış Kırşehir’de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hoş buluşmaya vesile olan Pir Ahi Evran Veli başta olmak üzere ebediyete irtihal eden ahileri, esnaf ve sanatkarları rahmetle yad eden Erdoğan, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı’nın kutlu, kardeşliklerinin daim olmasını diledi.

Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkarın Türkiye’deki üzere ilim, ahlak ve sanatı birleştiren esaslı bir geleneğe, tarihi bir role sahip olmadığını söyledi.

Ecdadın miras bıraktığı bu esaslı kurumla iftihar ettiklerini lisana getiren Erdoğan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, kıymetinden bir şey kaybetmeyen ahilik, bugünün dünyasının gereksinimlerine da derman olacak düsturlarıyla en değerli hazinelerimizden biridir. Ahi Evran’ın 850. doğum yılının UNESCO tarafından 2021 yılı programına alınması bu bakımdan çok isabetli olmuştur. Bugünkü İran topraklarında bulunan Hoy kentinde doğan, çocukluğu Azerbaycan’da geçen, Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Ahi Evran akabinde Anadolu’ya gelmiştir. Bir süre Kayseri, Konya ve Denizli’de kalan Ahi Evran daha sonra Kırşehir’e yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Bu sebeple UNESCO’ya verdiğimiz teklif evrakımızı Azerbaycan ve İran’la birlikte hazırladık. Gönül hazinelerimizin, insanlığın manevi şifası için dünyanın dört bir yanında tanınması, günümüz fertleriyle buluşması için 2021 yılını Ahi Evran Yılı olarak ilan ettik. Bu sene tıpkı vakitte Yunus Emre ve Hacıbektaş yılıdır.”

Erdoğan, Esnaf Bayramı’nı, ilmin irfanla, ticaretin ahlakla bütünleştiği ahilik müessesini tüm dünyaya ve genç jenerasyonlara en hoş halde tanıtmanın vesilesi haline getirmenin uğraşı içinde olduklarını söz etti.

Ahi Evran’ı Anma ve Ahilik Yılı’nı bu anlayışla değerlendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“Ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma maharetiyle da maruftur. Bu devletler, yalnızca kılıçla kurulmadı. Asıl büyük ve kalıcı fetih gönüllerde gerçekleşti. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla kazandığımız zaferleri, Yunuslarla, Ahi Evranlarla Hacıbektaşlarla ve daha birçok evliyanın kelamları, davetleri ve amelleriyle tahkim ederek kalıcı hale getirdik. Ahi Evran’ın 32 başlık altında sınıflandırdığı ahilik teşkilatı asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur. Periyodun şahidi tarihçiler bilhassa Anadolu’nun ahiler sayesinde toplumsal ve iktisadi bakımdan sistemli, mamur bir yer haline geldiğini kaydeder. Kadıları, müderrisleri, ustaları, kalfaları, çıraklarıyla, devlet erkanını ve hatta padişahları da kuşatan bu prestijli kurumlarımız işte bu türlü teşekkül etmiştir. İktisadın, ticaretin, toplumsal hayatın, maddi boyutuyla yaşamanın ötesine geçen bir hareket olarak ahiliğin ögelerini her çağda ve koşulda geçerli kılan, onu özü ve fıtratıyla insanı merkeze almasıdır.”

Erdoğan, ahiliğin gücünün bilim, sanat ve ahlakı birleştirip ekonomik ve toplumsal hayatta kalitenin ve güvenilirliğin garantisi olan kuralları taviz vermeden uygulamasından kaynaklandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ismine toplam kalite idaresi denen, tüketici haklarının korunması denen yaklaşımların ahiler tarafından asırlardır uygulandığının altını çizerek, ahiliğin toplumsal rolünün üreticiyle tüketici ortasında olduğu kadar güçlü ile yoksul, emek ile sermaye ortasında kurduğu istikrardan geldiğini vurguladı.

Günümüzün en büyük muhtaçlığı olan toplumsal adalet ve istikrarın reçetesinin işte bu istikrar olduğunu lisana getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Modern dünyanın son yüzyılda keşfettiği devalar, bizim ahi ocaklarının nizamnamelerinde detayıyla yazılıdır. İnsanlığın bugün geldiği nokta teknolojide ve bilimde katedilen aralık, asırlara sari bu türlü bir birikimin sonucudur. Bugünkü teknolojiye, bilime, ekonomik ve toplumsal tertibe asırlar öncesinden yer hazırlayanlar olmasaydı kendimizi şu an çok farklı ve dramatik bir yerde bulabilirdik. O denli ki İbn-i Sina’yı anmadan bugünkü tıbbı kavrayamayız. El-Cezeri’yi bilmeden bugünkü teknolojinin köküne ulaşamayız. Farabi’yi, Biruni’yi, Harezmi’yi, Kindi’yi tanımadan matematik konuşamayız. Yusuf Has Hacip’i, İbn-i Haldun’u öğrenmeden siyaset bilimini, sosyolojiyi anlayamayız. Yahya Kemal’in tabiriyle ‘kökleri mazide olan ati’ olarak bizlere düşen vazife tarihimizin iz bırakan olaylarını evvel kendimiz hatırlamak, sonra da tüm dünyaya hatırlatmaktır. Millet olma şuurunu bu biçimde canlı tutacağız. Biz yollarımızı bu biçimde genişleteceğiz, gayelerimizi bu biçimde büyüteceğiz. Biz kendi siyaset hayatımızda da devlet yöneticiliği hayatımızda da daima bu anlayışla hareket ettik, ediyoruz. İşte bunun için 2023 maksatları diyoruz, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu diyoruz.”

(Sürecek)

Kaynak: Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir