Sıçan araştırması yapan akademisyen Sayıştay raporunda

Serkan Alan- Ogün Akkaya ANKARA – TBMM ismine kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay, Türkiye’deki devlet üniversitelerine yönelik 2020 yılı …

Serkan Alan- Ogün Akkaya

ANKARA – TBMM ismine kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay, Türkiye’deki devlet üniversitelerine yönelik 2020 yılı kontrol raporlarını yayınladı. Ortalarında Dokuz Eylül, Bursa Uludağ, Pamukkale üniversitelerinin de olduğu çok sayıda kurumda liyakatsiz, objektif kriterlere dayanmayan atamaların yapıldığı tespit edildi.

Siirt Üniversitesi’nde, “Sıçanlarda böbrek hastalığı üzerine çalışması bulunmak” koşuluyla adrese teslim ilana çıkılıp atama yapıldığı, Pamukkale Üniversitesi’nde 12 sekreterin imtihansız bir biçimde kurum içerisinde yükseldiği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde dolu olan takıma atama gerçekleştiği tespitleri Sayıştay’ın raporlarında yer aldı.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, HESAP VERME SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ

Sayıştay, İzmir’de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2020 yılı kontrolüne ait talep edilen bilgi ve evrakları kâfi seviyede sağlamadığını saptadı. Üniversitenin hesap verme sorumluluğunu tam olarak yerine getirmediğini belirten Sayıştay, üniversiteye gönderilen 40 adet bilgi/belge isteme mailinin karşılıksız bırakıldığını tabir ederek “Sayıştay Başkanlığının resmi yazısı ile istenen bilgi ve doküman taleplerinin de bir kısmı karşılanmamış, bir kısmı da yanılgılı ve/veya eksik olarak gönderilmiştir” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bilgi ve dokümanları paylaşmadığı Sayıştay’ın, sonlu gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, üniversite şube müdürü takımlarına mevzuata uygun atamaların yapılmadığı tespit edildi. Üniversitede bulunan 11 adet “Şube Müdürü” takımında misyon yapan şube müdürlerinin imtihanla atanmadığı tespiti Sayıştay’ın raporunda yer aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yönelik yapılan incelemelerde Sayıştay’ın bir öbür tespiti ise öğretim üyesi takımlarına objektif kriterlere ters atama yapılması oldu. Sayıştay, “Denetimlerde birtakım öğretim üyeliği takımlarına yapılacak atamalar için ek şart getirilirken objektiflik ve denetlenebilirlik unsurlarına riayet edilmediği, ilanların büyük çoğunluğunda belirli bir bireye işaret eden kaidelerin istendiği ve bu sebeple de yalnızca birer kişinin başvurabildiği tespit edilmiştir” dedi.

SIÇAN ARAŞTIRMASI YAPAN AKADEMİSYEN SAYIŞTAY RAPORUNDA

Sayıştay, Siirt Üniversitesi’nde de “adrese teslim” ilanlara işaret etti. Üniversitenin, “Sıçanlarda böbrek hastalığı üzerine çalışması bulunmak”, “Engelli ve özgüven konusunda çalışmaları bulunmak”, “Covid- 19 ve özel ders ile ilgili çalışması bulunmak”, “Osmanlının gayri müslim siyaseti üzerine doktora yapmış olmak” ve “Slaj randımanı ve kalitesi üzerine çalışması bulunmak” kriterleriyle ilana çıktığını belirleyen Sayıştay, “objektif ve denetlenebilirlik” prensiplerine riayet edilmediğini, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve muhakkak bir kişiyi çağrıştırdığını tespit etti. Üniversitenin kelam konusu ilanların akabinde tamamına yakını için yalnızca birer kişinin müracaatta bulunduğu ve birebir şahısların takımlara alındığı da saptamalar ortasında yer aldı.

BOLU’DA İLAHİYAT FAKÜLTESİNE TEŞEBBÜSÇÜ ARANDI

Sayıştay’ın raporuna nazaran Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 2020 yılı içinde verdiği 132 öğretim üyesi takımının 125’ine yalnızca birer kişi müracaat yapabildi. Kelam konusu ilanlarda istenen ek kriterlerden birinde ise “İlahiyat Fakültesi, İdeoloji ve Din Bilimleri Kısmı, Din Bilimleri Anabilim Kısmı hekim öğretim üyeliği takımı için; girişimcilik marifetinin kazandırılması ile ilgili doktora yapmış olmak ve pedagojik alanda girişimcilik maharetinin kazandırılması ve girişimcilik eğitimi ile ilgi çalışmalar yapmış olmak” kaidesi arandı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDEN ADRESE TESLİM İLANLAR

Fırat Üniversitesi’nin, “Spektral teoride düz ve aykırı sorunların tahlili konusunda çalışmaları bulunmak”, “Akıllı havacılık yapılarının denetimi konusunda çalışmaları bulunmak”, “Toplumcu gerçekçi şiirde şiddet üzerine çalışmaları bulunmak”, “Yapay zeka optimizasyonu ve toplumsal ağ tahlili hakkında çalışmaları bulunmak” ve “Nesnelerin internet konusunda çalışmaları bulunmak” başlıkları altında öğretim üyesi alımı yaptığını tespit eden Sayıştay, ilanların büyük birçoklarında spesifik ve aşikâr bir kişiyi çağrıştıran kaidelerin istendiğini tespit etti. Sayıştay, Fırat Üniversitesi’ne yapılan alımlarda ilana çıkışan takımların tamamına yakını için yalnızca birer kişinin müracaat yapabildiğini ve tıpkı bireylerin takımlara alındığını da vurguladı.

TARSUS ÜNİVERSİTESİ’NDE İŞ İLANLARINDA SPESİFİK VE AŞİKÂR KİŞİYİ ÇAĞRIŞTIRAN KURALLAR ARANDI

Sayıştay’ın Mersin Tarsus Üniversitesi’ne ait raporunda ise üniversitede öğretim üyesi takımlarına yapılan birtakım atamaların eşitlik ve liyakat prensiplerine alışılmamış bir biçimde yapıldığını saptadı. Raporda, 2547 sayılı Kanun’un 23 ve 26’ncı hususlarında tabir edilen objektif ve denetlenebilirlik prensiplerine riayet edilmediği, ilanların büyük çoğunluğunda sorun gözükmezken birtakım ilanlarda spesifik ve muhakkak bir kişiyi çağrıştıran kaideler arandığı belirtildi. Raporda, kriterlerin indirgendiği ilanlar sonrasında toplam 38 takımın 33 adedine yalnızca birer kişinin müracaat yaptığı ve direkt olarak atandığı bilgisine yer verildi.

SU MİMARİSİ VE MADEN SANATI ÜZERİNDE ÇALIŞMA KAİDESİ

Sayıştay, bir öbür objektif kriterlere alışılmamış atamayı ise Ordu Üniversitesi’nde belirlendi. Üniversite, verdiği ilanlara ek kriter getirilerek adrese teslim müracaatlar yapıldığını kabul etti. Bu ilanlardan birinde ise “Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Kısmı Türk İslam Sanatı Anabilim Kısmı profesörlük takımı için, Türk İslam sanatı alanında doçentliğini almış olmak. Su mimarisi ve maden sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak” kaidesi arandı.

ESKİŞEHİR TEKNİK’TE İMTİHANSIZ, EĞİTİM DURUMU YETERSİZ ATAMA

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde ise belirlenen kriterlere karşıt olarak fakülte sekreterliklerinden şube müdürlüklerine atama yapıldığı tespit edilirken, bir çalışanın ise imtihansız ve eğitim durumu yetersiz olmasına rağmen atamasının gerçekleştiği tespitine verildi.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE ÜÇ İŞÇİ İMTİHANSIZ YÜKSELDİ

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde idari çalışanın vazifede yükselmeye tabi takımlara atama süreçlerinde mevzuatta öngörülen metot ve asılların dikkate alınmadığı tespit edildi. Uludağ Üniversitesi’nde vazifede yükselmeye tabi takımlardan olan şube müdürlüğü takımlarına yapılan atamaların incelenmesi sonucunda, 3 adet çalışanın evvel fakülte, yüksekokul yahut enstitü sekreterliği takımlarına atandıkları, bir müddet sonra bu sefer üniversite bünyesinde değişik şube müdürlüğü takımlarına naklen atamalarının yapıldığı tespit edildi.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDE 12 SEKRETER İMTİHANSIZ YÜKSELDİ

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi’nde şube müdürlüğü takımlarına, şube müdürlüğünden daha üst misyon niteliğinde bulunan enstitü sekreterliği, fakülte ve yüksekokul sekreterliği takımlarından gerekli koşulları taşımadığı halde vazifede yükselme imtihanına tabi tutulmaksızın atamalar yapıldığı tespit edildi. Yapılan atamalara ait Sayıştay raporunda “Pamukkale Üniversitesinde kelam konusu uygulama ile 2010 yılından 2020 yılı ocak ayına kadar, sekiz yüksekokul sekreteri, iki enstitü sekreteri, iki fakülte sekreteri olmak üzere toplam on iki işçi imtihansız yalnızca talep dilekçesi vererek şube müdürü takımına atanmıştır” tabirlerine yer verildi.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NDE İMTİHANSIZ YÜKSELİŞ

Sayıştay yaptığı incelemelerde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde imtihansız vazifede yükselmelerini tespit etti. Fakülte ve yüksekokul sekreterlerinin misyonda yükselme imtihanına girmeden şube müdürlüklerine atandığını tespit eden Sayıştay, “Şube müdürlüğü takımları için vazifede yükselme imtihanı sonucuna nazaran atama yapılması gerekirken, üniversite idare konseyi kararlarıyla “Fakülte Sekreteri” ve “Yüksekokul Sekreteri” takımına atanmış olanların kısa müddet sonra “Şube Müdürü” olarak imtihansız atandıkları görülmüştür” dedi.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ‘KANUNİ HUDUTLARI AŞAN’ ATAMA

Sayıştay, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yapılan atama süreçlerindeki usulsüzlükleri de tespit etti. Dolu olan üniversite genel sekreterlik takımına bir memurun tedviren görevlendirildiğini ve harcama yetkisini kullandığını tespit eden Sayıştay’ın raporunda, “Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sekreter takımı dolu iken şartları sağlamayan bir memurun bu takıma “tedviren” Genel Sekreter olarak görevlendirildiği ve harcama yetkililiğini kullandığı tespit edilmiş olup, birebir tarihte Genel Sekreter takımını işgal eden öteki kişinin de Genel Sekreter Yardımcılığı takımına “vekaleten” atandığı görülmüştür. Üniversitede yasal hudutları aşarak yapılan bu görevlendirmelerin, ileride kamu ziyanına da neden olabilecek telafisi imkânsız yetki aşımını doğuracağı değerlendirilmektedir” denildi.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ ADRESE TESLİM TAKIMLAR

Sayıştay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin öğretim üyesi takımlarına, eşitlik ve liyakat unsurlarına karşıt atamalar yaptığını da tespit etti. Üniversitenin Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri’ne yapılan alımları örnek gösteren Sayıştay, adrese teslim atamalara örnek olarak şu takımları gösterdi:

– Fen Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalı/Programı profesörlük takımı için, Türk Japon İlgileri, Türk Bayanı, Atatürk Periyodu ve Balkan Antantı Bahislerinde Çalışmaları bulunmak.

– Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Lisanı ve Edebiyatı Anabilim dalı/Programı profesörlük takımı için, Etnik Bayan Edebiyatında ve Amerikan Romanında; bayan, kimlik, anlatım ve çok kültürlülük mevzularında çalışmaları bulunmak.

– Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı/Programı profesörlük takımı için, Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak. Peptid ve protein damgalı polimerler/hidrojeller sentezlenmesi ve karakterizasyonu alanlarında çalışmaları bulunmak.

– Fen Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabilim dalı/Programı profesörlük takımı için, Kimya alanında doçent unvanı almış olmak. Centri-Voltammetry, Metal-Metal Oksitler ve Polioksometalatların Elektrokimyasal Davranışı bahislerinde çalışmaları bulunmak.

– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İdare ve Tertip Anabilim dalı/Programı profesörlük takımı için, İş ve Örgüt Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak. Postmodern örgütler, örgüt kültürü, liderlikte güç kullanımı ve güç kaynakları alanında çalışmaları bulunmak.

– Mühendislik Fakültesi Gereç Bilimi Anabilim dalı/Programı profesörlük takımı için, Alüminyum matrisli kompozitler, alüminyum alaşımlarının kaynağı ve ısıl süreci, aşınmaya ve korozyona dirençli kaplamalar bahislerinde çalışmaları bulunmak.

Kaynak: Gazeteduvar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir