Şehirlere stratejik planlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentlerin geleceğini düzenleyen Türkiye Mekânsal Strateji Planı çalışmasına devam ediyor …

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentlerin geleceğini düzenleyen Türkiye Mekânsal Strateji Planı çalışmasına devam ediyor.

SEKTÖREL VE TEMATİK STRATEJİ

Plan sayesinde Türkiye, yerleşmeler sistemi ve kentselleşmesi, yerleşmelerde sürdürülebilirlik, ulaşım, lojistik ve enerji altyapısı, iktisat ve özel uzmanlaşma bölgeleri, korunması gereken alanlar, iklim değişikliğine ahenk ve doğal afetlere karşı dayanıklılık hususlarında sektörel ve tematik mekansal stratejiler belirlenecek.

ANADOLU’YA REKABET GÜCÜ

Söz konusu plan ile altyapı ve hizmetlerin kentlere istikrarlı dağılımı sağlanacak, çok odaklı mekansal gelişme stratejileri ile bilhassa Anadolu kentlerinin rekabet gücü artırılacak.

Plana ait kıymet sıralaması anket çalışması ile tespit edildi. Bu doğrultuda belirlenen kimi öncelikler şöyle sıralandı:

-Doğal afet risklerinin ortaya konulması ve yerleşmelerin dayanıklılığı
-Havzaların (tarım, su) korunması ve aktif idaresi
-Kültürel, doğal ve tarihi bedellerin korunması ve sürdürülebilirliği
-Arazi kullanım kararlarında iklim değişikliğine ahenk *Sera gazı salımı
-Katma kıymeti yüksek eserlerin üretimi
-Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, aktif ve yaygın kullanımı *Atıkların geri dönüşümü ve bertarafı
-Göç idaresi ve sosyal ahenk
-Sektörel yatırımlarda enerji verimliliği
-Turizm potansiyeli ve çeşitliliği

Kaynak: YeniŞafak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir