Milli sermaye düşmanları

Narsist kişilik özelliğine sahip beşerler, kendilerinden kaynaklı yanılgılar da dâhil olmak üzere gördükleri tüm yanlışların sorumlusu olarak …

Narsist kişilik özelliğine sahip beşerler, kendilerinden kaynaklı yanılgılar da dâhil olmak üzere gördükleri tüm yanlışların sorumlusu olarak diğerlerini tutar!

Bak arkadaş!

Gel sana ayna tutayım:

SİZ… Ekonomik çıkarın dışındaki, tüm toplumsal öncelikleri göz arkası eden yabanî kapitalizm/neoliberalizmi iktidar siyaseti olarak benimsemediniz mi?

SİZ… Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve AB eliyle köylülüğü/ ziraî üretimi kısıtlamadınız mı?

SİZ… Medya kapılarını arkasına kadar küreselci liboş solculara açıp, ülke tarımını tüm iktisadi problemlerin temel kaynağı diye göstermediniz mi?

SİZ… Üretici köylüyü “devlet hazinesini soyan hırsız” diye düşmanlaştırmadınız mı?

SİZ… Köylüyü “AB ile entegrasyonu engelliyor” diye suçlamadınız mı?

SİZ… “Köylü üretmesin” diye AB kurnazlığı “Doğrudan Gelir Desteği” projesini desteklemediniz mi?

SİZ… Ziraî desteklemeleri budamadınız mı?

SİZ… Köylünün üretimine kota getirmediniz mi?

SİZ… Tarım kredilerinin faizlerini artırmadınız mı?

SİZ… İthalatta gümrük muafiyetini teşvik etmediniz mi?

SİZ… İthalat vergisini daima indirmediniz mi?

SİZ… Ziraî KİT’leri özelleştirip fonksiyonsuz duruma getirmediniz mi?

SİZ… SEK, YEMSAN, EBK, KÖYTEKS, ORÜS, TZDAŞ ve TÜGSAŞ üzere kurumları üç kuruşa satmadınız mı?

SİZ… Bu derece toptan özelleştirmenin, yapısal meselelerini çözememiş Türk tarımının kurumsal altyapısını tümüyle çökerttiğini anlamadınız mı?

SİZ… Devleti tarımdan kovup, fiyatları hür piyasanın inisiyatifine bırakmadınız mı?

KURUMLAR YOK EDİLDİ

SİZ… Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nı içi boş bir yapıya dönüştürmediniz mi?

SİZ… Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Çaba ve Karantina Genel Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirme, Besin Kalite Denetim Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Su Eserleri Genel Müdürlüğünü tasfiye etmediniz mi?

SİZ… Ziraî altyapı alanında değerli işlevleri olan Toprak-Su Genel Müdürlüğü‘nü tasfiye etmediniz mi?

SİZ… Zirai Donatım Kurumu’nu yok etmediniz mi?

SİZ… Toprak, su, zirai uğraş, karantina, veteriner işleri, zirai hizmetler üzere hususlarda devleti pasifleştirmediniz mi?

SİZ… Yabancı yatırımcıya sağlanan imtiyazlar sonucunda ülkenin birinci sınıf verimli tarım yerlerini, sanayi kuruluşlarına bedelsiz vermediniz mi?

SİZ… Politikalarınız sonucu ülke ekilen ve dikilen tarım yerlerinin yüzde 8.2’sini, toplam tarım alanlarının ise yüzde 5.2’sini kaybetmedi mi?

SİZ… Elimizde ekili alan olarak yalnızca 4.2 milyon hektar kaldığının farkında mısınız?

SİZ… Üreticinin gelirini artırmak için ne dayanak verdiniz?

SİZ… 82 milyonluk ülkede ziraî üretici nüfusu 5.4 milyona kadar düşerken ne yaptınız?

SİZ… Tarım yapamayan köylü, en büyük gelir kaynağı olan toprağını terk edip kentlere göçtüğünde ne yaptınız?

SİZ… Özal ile başlayıp Kemal Derviş ile süren Türkiye’nin ziraî sömürge yapılmasına devam etmediniz mi?

SİZ… Bu ziraî siyasetleri uygulayarak ABD ve AB endüstriyel tarım eserlerinin kolaylıkla ülkemize girmesi için Türkiye’yi “açık pazar” haline getirmediniz mi?

ANANI DA AL GİT

SİZ… Ülkeye GDO’lu-zehirli ürün/pestisit yedirmediniz mi?

SİZ… Klâsik tohumlarımızı yok ettirip ülkeyi hibrit tohum cenneti yapmadınız mı?

SİZ… “ABD istedi” diye AKP kurucusu, yerli üreticiyi korumak isteyen Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Sami Güçlü’yü -haber
verme nezaketi bile göstermeden- makamından almadınız mı?

SİZ… Fransa tarafından Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı (Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole) verilen Türk tarımının bugünkü haline gelmesindeki sorumlulardan Mehdi Eker’i on yıl bakanlıkta tutmadınız mı?

SİZ… Türkiye’nin ulusal stratejik kesimi tarımı yağlı urganla boğdurmadınız mı?

SİZ… İkazda bulunanlara “Ananı da al git” demediniz mi?

SİZ… Elektrik, su, mazot, nakliye, ilaç, tohum, soğuk zincir kaç lira sahi biliyor musunuz?

SİZ… Kim, nerede, nasıl, ne üretiyor farkında mısınız?

SİZ… Ziraî planlama nedir; -örneğin- Trakya’nın ziraî üretimi neden düştü kavrayabiliyor musunuz?

SİZ… Bugün ulusal sermayeyi niçin düşman haline getirdiniz?

SİZ… Asıl sorumlusu değil misiniz?

Neymiş:

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Soner Yalçın

Kaynak: Odatv

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir