Komünistler Taliban’ı destekler mi

Bu günlerde çok tartışılan bir bahis hakkında sizi, 95 yıl evvel yazılan bir kitaba götüreceğim: “Marksizm’in Bir Karikatürü ve Emperyalist …

Bu günlerde çok tartışılan bir bahis hakkında sizi, 95 yıl evvel yazılan bir kitaba götüreceğim: “Marksizm’in Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm”, Bolşevik lider Lenin tarafından Ağustos-Ekim 1916 tarihleri ortasında yazıldı. Türkçe olarak birinci defa Sol Yayınları tarafından 1979 yılında yayınlandı. Daha sonra çok sayıda yayınevi tarafından tekrar tekrar basıldı.

Lenin bu kitabında 1915 yılında sosyalistler ortasında ortaya çıkan Bolşevizm zıtlığını maksat alıyor ve bu şahısların Marksizm’le ilişiği olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

“Kommunist” isimli mecmua etrafında toplanan Nikolay Buharin-Georgi Piyatakov-Yevgenia Bosh üçlüsünün başında bulunduğu küme, Lenin’in toplumsal ihtilal teorisine karşı çıkıyor ve emperyalist çağda demokrasi için savaş verilmesini yanlış buluyorlardı. Lenin’e nazaran emperyalizm şartlarında demokratik taleplerin “elde edilemezliği” argümanı “tam bir baş karışıklığı”ydı.

Tekrar bu küme, Lenin’in Ulusların Kendi Yazgısını Tayin Hakkı isimli yapıtında savunduğu görüşleri geri almasını istiyorlardı.

Lenin, “Onlar için direkt ya da dolaylı hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz, hatta eşitlik tanımak şöyle dursun, onları partide tutma sorumluluğunu bile yüklenemeyiz” diyordu.

TÜRKLERİN VATAN SAVUNMASI

Lenin, emperyalizme karşı vatan savunmasını husus alan bu yapıtında Birinci Dünya Savaşı’nın, sömürge ve yarı sömürge ülkeleri -özellikle Türkiye’yi- paylaşmak için çıkartılan bir emperyalistler ortası savaş olduğunu, bu savaşta taraf olan emperyalist ülkelerde vatan savunmasının, emperyalist ülke tekelci burjuvazilerinin kendi halklarını aldatıp savaşta kendi yanlarına çekme siyasetinden ibaret olduğunu, buna karşılık Türkiye açısından ise katiyetle vatan savunması olduğunu analiz ediyor ve ısrarla savunuyordu.

Ulusal sorun ve demokrasi için gayret ortasındaki bağlantı üzerine tartışmaların sınıf gayreti içinde epeyce eski ve kıymetli bir yeri vardır. Lenin’in bu kitapta, bilhassa Ulusların Kendi Bahtlarını Tayin Hakkı kavramını Marksist bakış açısıyla temellendirmekte ve emekçi sınıfının devrimci siyaseti içindeki yerini belirlemektedir.

TALİBAN’A TAKVİYE ÇIKMAK!

Mevzumuza dönelim. Bu kitabın günümüzde Türkiye’de çok tartışılan bir bahis ile ne ilgisi var?

Taliban’ın ABD emperyalizmine karşı çabasını destekleyenleri, Taliban’ı “Afganistan’ın Atatürk’ü” ilan edenleri biliyoruz.

ABD emperyalizmine karşı Taliban’ın desteklenmesi gerekmez mi? Lenin, “Marksizmin Bir Karikatürü: Emperyalist Ekonomizm” kitabında “hayır” diyor:

“Gerici sınıfların emperyalizme ve kapitalizme karşı başkaldırısını desteklemeyeceğiz.”

Ve şöyle devam ediyor:

“Emperyalizm, bizim kapitalizm kadar ‘amansız’ düşmanımızdır. Bu böyledir. Ne var ki hiç bir Marksist, feodalizmle karşılaştırıldığı vakit kapitalizmin ilerletici olduğunu, tekelcilik öncesi kapitalizmle karşılaştırıldığı vakit emperyalizmin ilerletici olduğunu unutmayacaktır. Bundan çıkacak sonuç, bizim, emperyalizme karşı her savaşımı desteklememizin gerekmediğidir. Gerici sınıfların emperyalizme karşı savaşımını desteklemeyeceğiz.”

Hikmet Çiçek

Kaynak: Odatv

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir