Keşfedilen rezervlere yatırım önceliği

Karadeniz’de keşfettiği doğal gazı 2023’de şebekeye vermeyi hedefleyen Türkiye, yatırım programında buna yönelik altyapı projelerine öncelik …

Karadeniz’de keşfettiği doğal gazı 2023’de şebekeye vermeyi hedefleyen Türkiye, yatırım programında buna yönelik altyapı projelerine öncelik verecek. Buna ait ipuçları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2022-2024 Devri Yatırım Programları Hazırlıkları bahisli genelge çerçevesinde hazırlanan yatırım programı rehberinde yer aldı. Rehberde, 2022-2024 devrini kapsayan yatırım programında güç yatırımlarında keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke iktisadına kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilmesi istendi.

FİLYOS DA ÖNCELİKLİ LİSTEDE

Öncelikli projeler ortasında Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın karaya ulaşım ve dağıtımında birinci halka olacak Filyos gaz işletme tesisi de yer alacak. Karadeniz’de keşfedilen farklı kuyulardaki 540 milyar metreküplük gaz tek bir noktada birleşerek karaya çıkarılacak. Tuna-1 kuyusu üzerine kurulacak olan denizaltı üretim tesisiyle, 2 bin 173 kilometrelik alanda 30-40 üretim kuyusundan çıkan gaz boru sınırına aktarılacak. Günlük 10 milyon metreküplük gaz Filyos’ta açılan gaz işletme tesisine gönderilecek. Doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke genelinde genişletecek yatırımlar hızlandırılacak. Bu yatırımlar şehir içi doğal gaz dağıtım yatırımları ile eş vakitli olarak yürütülecek.

KAYNAK VE GÜZERGAH ÇEŞİTLİLİĞİ

Yatırım hazırlama rehberinde Türkiye, derin deniz sondajları sonucunda ulaştığı 540 milyar metreküplük doğal gaza yeni rezervleri eklemeyi hedefliyor. Rehberde, öncelikli projelere yer verildi. Buna nazaran, sağlam ham husus kaynaklarına, yüksek ticari ve ekonomik yarara sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir güç olmak üzere yerli ve özgün güç teknolojileri geliştirme maksatlı yatırımlara öncelik verilecek. Yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projeleri de öncelikli projeler ortasında yer alacak. Kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak projelere, doğal gaz arz stoklarının kâfi seviyede oluşturulmasına imkan sağlayacak projeler yapılacak.

Kaynak: YeniŞafak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir