İzmir Tabip Odası: Özel sektörde çalışan hekimler birçok sorunla karşı karşıya

İZMİR – İzmir Tabip Odası, özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık işçilerin yaşadıkları problemlere ait basın toplantısı düzenledi. Tabip …

İZMİR – İzmir Tabip Odası, özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık işçilerin yaşadıkları problemlere ait basın toplantısı düzenledi. Tabip odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda salona “Özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorların hakları sıhhatte piyasalaşmanın insafına bırakılamaz” yazılı pankart asıldı. Toplantıda konuşan İzmir Tabip Odası Lideri Lütfi Çamlı, tabiplerle yaptıkları anketi kamuoyuyla paylaştı.

Binlerce yeni mezun doktorun ve geç uzmanın piyasalaştırılmış sağlık sisteminin dayatmaları ile ucuz iş gücü olarak dalda istihdam edildiğini söyleyen Çamlı, özel sağlık kesiminde çalışan doktorların ağır iş yükü, uzayan çalışma müddetleri, iş, istihdam, gelir ve toplumsal güvencesizlik ile karşı karşıya kaldıklarını tabir etti.

‘ÖZEL HASTANE SAYISI ARTTI’

2003 yılından itibaren uygulamaya giren sıhhatte dönüşüm programının özel sağlık dalı yatırımlarını teşvik edici siyasetler içerdiğini belirten Çamlı, 2002 yılında 270 olan özel hastane sayısının 2018 yılında 577’e yükseldiğine dikkat çekti. Türkiye’deki 153 bin tabipten yüzde 29’unun özel sağlık bölümde çalıştığını belirten Çamlı, 4857 Sayılı İş Kanunu’na nazaran çalışma müddeti haftada en çok kırk beş saat iken, ankete katılanların yüzde 19’unun 55 saatin üzerinde, yüzde 46’sının 45 saatin üzerinde çalıştığını söyledi.

‘NEREDEYSE TUVALET GEREKSİNİMİNİN BİLE MESAİ DIŞI SAATLERDE GİDERİLMESİNİN İSTENECEĞİ BİR ORTAM YARATILDI’

Ankete katılan doktorların yüzde 38’inin son iki yıl içerisinde toplamda 10 günden az, yüzde 41’inin ise 11-20 gün müsaade kullanabildiğini söyleyen Çamlı, “Gün içinde orta vermeksizin hasta bakmaya zorlanmak, randevularda dinlenme ortalarının göz önüne alınmaması özel sağlık kuruluşunun kârlılığını artırırken doktorları tüketmektedir. Ankete katılanların yalnızca yüzde 35’i günlük mesailerinde yemek ve dinlenme ortalarının bulunduğunu belirtmişlerdir. Yüzde 39’u yemek ortalarının olduğunu ancak dinlenme ortalarının olmadığını, yüzde 24’ü ise yemek ve dinlenme ortalarının olmadığını söz etmişlerdir. Neredeyse tuvalet muhtaçlığının bile mesai dışı saatlerde giderilmesinin isteneceği bir ortam yaratılmıştır” dedi.

‘HER GEÇEN GÜN GERÇEK FİYAT KAYBI YAŞIYORLAR’

Bütün bu uzamış mesailerde müsaade bile kullanmadan sürdürülen sağlık hizmetine rağmen doktorların emeklerinin karşılığını alamadığına dikkat çeken Çamlı, garantisiz çalışma şartlarında her geçen gün gerçek fiyat kaybı yaşandığının da anket sonuçlarına yansıdığını belirtti. Çamlı, “Hekimlerin yüzde 54’ü çalıştığı kurumdaki aylık karının ömrü için yetersiz olduğunu belirtti. Döviz cinsinden kar değişimi sorgulandığında iştirakçilerin yüzde 45’i 2 kat civarında azaldığını, yüzde 27’si en az 5 kat ve üzeri azalma olduğunu, yüzde 16’sı en az 10 kat azalma olduğunu belirtmiştir. Sağlık kuruluşlarının yaşadığı finansal meseleler ya da ekonomik krizin faturası tabiplere çıkartılamaz. Bu alanda sendikalaşmanın yaygınlaşmasının ehemmiyeti bir kere daha karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

‘SORUNLARIN TAHLİLİ İÇİN DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAĞIZ’

Artan iş yüküne rağmen, azalan gelirin doktorların motivasyonunu düşürdüğünü, bedensel ve ruhsal sıhhatlerini olumsuz etkilediğini tabir eden Çamlı, “Ankete katılanların yüzde 53’ü şu anki çalışma şartlarından şad olmadığını belirtmiştir. yüzde 61’i toplumsal hayatlarının giderek kötüleştiğini, yüzde 70’i ciro baskısı yaşadığını, yüzde 61’i iş garantisi derdi taşıdığını belirtmiştir” dedi. Bu sonuçlarla sıhhatte dönüşüm programının doktorlara artan emek sömürüsü dışında bir şey sunmadığını söz eden Çamlı, ankete katılan tabiplerin yüzde 81’inin Sıhhatte Dönüşüm Programı’nın (SPD) doktorları emek, gelir ve iş teminatı açısından olumsuz etkilediğini söz ettiğini belirtti. Çamlı son olarak şunları söyledi;

“Sonuç olarak anketimiz özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorların ve sağlık çalışanlarının durumunu ortaya koymaktadır. Tabipler açısından özel sağlık dalında çalışmak, giderek artan zahmetler barındırmakta, uzayan çalışma mühletleri, iş, istihdam, gelir güvencesizliği ve toplumsal güvencesizlikle ve sağlık riskleriyle karşı karşıya kalan doktorlar mesleklerini yerine getirmekte zorlanmaktadırlar. İzmir Tabip Odası olarak özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktor arkadaşlarımızın haklarına sahip çıkma ve sıkıntılarının tahlili için dayanışma içerisinde olacağımızı ve birlikte çabamızın süreceğini bir sefer daha belirtiyoruz.”(DUVAR)

Kaynak: Gazeteduvar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir