Her gün beş milyon ekmek çöpe gidiyor

Çöpe giden her besinin yalnızca israfa değil, birebir vakitte global ısınma ve iklim değişikliğine de sebebiyet verdiğine dikkat çeken Bursa TB …

Çöpe giden her besinin yalnızca israfa değil, birebir vakitte global ısınma ve iklim değişikliğine de sebebiyet verdiğine dikkat çeken Bursa TB İdare Konseyi Lideri ve TOBB İdare Heyeti Üyesi Özer Matlı, israfın önüne geçebilmek için adil, sağlıklı ve çevre dostu bir besin sisteminin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

‘Küresel Besin Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’ hasebiyle açıklama yapan Özer Matlı, besin israfının dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu söz etti. 2021 BM besin israfı endeksi raporunun, dünyada her yıl 931 milyon ton besinin israf edildiğini ortaya koyduğunu söyleyen Lider Özer Matlı, “Ülkemiz maalesef her yıl 93 kilogram ile dünyanın en çok kişi başı besin israfı yapan ülkeleri ortasında yer alıyor. Her gün yaklaşık 5 milyon ekmeği çöpe atıyoruz. Hâlbuki uygun koşullarda saklanmayan, çöpe giden her besin ile su, toprak, güç ve emek israfına yol açtığımız üzere global ısınma ve iklim değişikliğine de sebebiyet veriyoruz. O denli ki global sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 10’u, tüketilmeden çöpe giden besinlerden kaynaklanıyor” dedi.

Besin israfına karşı topyekûn çaba

Korona virüs salgınında tarım ve besinin ehemmiyetinin net bir biçimde anlaşılmasına karşın global çapta tüketime hazır besinin yüzde 17’sinin direkt çöpe gittiğini tabir eden Lider Özer Matlı, besin israfına karşı yalnızca ferdî gayretlerin kâfi olmadığını, ülkelerin de bu problemle başa çıkacak siyasetler ortaya koyması gerektiğini vurguladı. Bu noktada, döngüsel iktisat ile birlikte Avrupa Yeşil Mutabakatının tam merkezinde yer alan ‘çiftlikten çatala’ stratejisinin kıymetine dikkat çeken Özer Matlı, “Döngüsel iktisat ile üretim sisteminde oluşan her atığın tekrar değerlendirildiği, hammadde maliyetlerinin minimize edildiği, kaynakların verimli kullanıldığı sürdürülebilir bir üretim modeli hedeflenirken, Çiftlikten çatala stratejisi ise sürdürülebilir besin sistemlerini daha adil, sağlıklı ve çevre dostu hâle dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu stratejinin genel parametrelerine bakacak olursak, meselâ pestisit (bakteri ve haşerelerin ziyanlı tesirlerini ortadan kaldıran kimyasalların) kullanımında yüzde 50, gübre kullanımında en az yüzde 20, çiftlik hayvanları ve su eserleri yetiştiriciliğinde kullanılan anti mikrobiyal ilaçların satışında ise yüzde 50 azalma sağlanması, organik tarım topraklarının toplam tarım yerleri içerisindeki hissesinin da yüzde 25’e ulaşması hedefleniyor” diye konuştu.

Yeşil Mutabakatın, tarım eserleri ihracatının yüzde 30’unu Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapan Türkiye’yi çok yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Özer Matlı, “En büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar net-sıfır karbon salınımı hedeflerken, ticaretimizin devamlılığını sağlamak ve besin israfını azaltmak için sürdürülebilir tarım uygulamalarını süratle hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bu noktada, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeşil Mutabakat Hareket Plânı doğrultusunda Borsamız üyesi üreticilerimizden başlayarak, tarımda pestisit ve fennî gübre kullanımını azaltmalı, Ar-Ge ve inovasyona yük vermeli, teknoloji odaklı sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve organik tarımı geliştirip teşvik ederek ülke geneline yaymalı; besin üretimini, nakliyesini, pazarlamasını ve tüketimini kapsayan besin zincirinin, ekolojik istikrar gözeterek etrafa tesirlerini ve israfı asgariye indirecek stratejileri vakit kaybetmeden hayata geçirmeliyiz” tabirlerini kullandı.

Kaynak: YeniŞafak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir