Hepsi tek tek yazıyor: Spor Toto’nun sakladığı gerçek

Sayıştay’ın Spor Toto Teşkilatı’yla ilgili yayımladığı 2020 raporuna nazaran kurumda toplam takım sayısı 276 olup bu takımların 212’si dolu …

Sayıştay’ın Spor Toto Teşkilatı’yla ilgili yayımladığı 2020 raporuna nazaran kurumda toplam takım sayısı 276 olup bu takımların 212’si dolu.

Raporda, Gençlik ve Spor Bakanlığında 15, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde 63, Spor Federasyonlarında 3, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 1 kişi olmak üzere toplam 82 işçi kurum dışında görevlendirildi.

Başkanlığın, 2020 yılına ait gelir varsayımı ve yılı gerçekleşmesine ait datalar aşağıda belirtildi.

Bahis oyunlarından elde edilen hasılatın tâbi tutulacağı temeller 5602 sayılı Talih Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Hisselerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’la düzenlendi.

Kanun’un 4’üncü hususu ile bir takvim yılı içinde iştirakçilere ödenebilecek.

CANLI BAHİSLE 4 KAT GELİR

İkramiye toplamı, tıpkı devirdeki hasılatın %59’u ile sınırlandırılmışken daha sonra bu oran 26.07.2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanun’un 14’üncü unsuruyla %83 olarak değiştirildi.

Yeni dağıtım oranı ile birlikte canlı bahis oynatma imkanı elde eden Teşkilat Başkanlığının hasılat ölçüsü, 16 aylık devir prestiji ile 4 katına ulaştı.

İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Hukuksal Bireylerine Yaptırılmasına Ait İhale’nin kontratı 28.02.2019 tarihinde imzalanmış olup kontrat mühleti 10 yıl olarak belirlendi.

Rapora nazaran 2020 yılının bütçe ödenekleri incelendiğinde toplam sarfiyat ödeneğinin 70.750.000.000,00 TL olduğu görüldü.

2020 yılı bütçe ödenekleri tahlil edildiğinde, bütçe ödeneklerinin %63,63’nün dağıtılacak ikramiye, %13,80’inin hesaplanan KDV, %6,63’ünün reklam ve tanıtım masrafları, %0,99’unun isim hakkı sarfiyatları, %0,16’sının risk idare sarfiyatları, %3,83’ünün talih oyunları vergisi, %7,67’nin Spor Genel Müdürlüğü hissesi, %2,83’ünün bayi komitelerinden oluştuğu görüldü.

Bahse husus 8 hizmet kaleminin toplam sarfiyat içindeki hissesinin %99,53 olduğu, geriye kalan ödeneklerin ise işçi sarfiyatları ve genel idare sarfiyatları için ayrıldığı kaydedildi.

2020 yılına ilişkin bilanço bilgileri incelendiğinde etkin toplamının 6.389.556.103,06 TL olup bu sayının %99,90‘u bankalar hesabı tarafından oluştuğu belirtildi.

Raporda 2020 yılında periyot net kârı oluşmadığı, geçmiş yıllar kârları toplamı ise 94.873.365,66 TL olduğu, pasif toplamının %1,48’ini özkaynaklar, %97,23’ünü kısa vadeli yabancı kaynaklar, geri kalanını uzun vadeli yabancı kaynakların oluşturduğu görüldü.

Kurum muhasebe sisteminde 01.01.2012 tarihinden itibaren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Muhasebe Yönetmeliği’ne nazaran İdare Şurası tarafından belirlenmiş olan Tek Sistem Hesap Planını kullanmakta.

Bu nedenle mevcut sistemde muhasebe hesaplarının aylık ve kümülatif toplam hareketlerini gösteren aylık süreksiz mizan tabloları hazırlanmakta, 5602 sayılı Kanun’a nazaran ödenmesi gereken kamu hissesi ile ilgili olarak 3 er aylık devirler itibariyle Kamu Hissesi Hesaplama Tablosu hazırlanmakta ve mali yıl sonunda ise yeniden aylık olarak hazırlanan Süreksiz Mizan, Kati Mizan, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Bilanço düzenlenmekte.

SAYIŞTAY’A GÖNDERİLMESİ GEREKEN DEFTER…

Raporda söz edilen nota nazaran, Kamu Yönetimi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Üniteleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Yordam ve Temeller’in 5’inci unsuru yeterince hesap periyodu sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve dokümanlardan aşağıda yer alanlar kontrole sunulmuş, lakin 2020 yılına ait mali rapor ve tabloları hakkında; kontrol görüşü oluşturabilmek için gerekli olan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların desteği idare konseyi kararları kamu yönetimi idaresi tarafından sağlanmadı.

• Birleştirilmiş bilgiler defteri,
• Süreksiz ve kesin mizan,
• Bilanço,
• Bütçelenen ve gerçekleşen fiyatların karşılaştırma tablosu,
• Faaliyet sonuçları tablosu.
• Yönetim taşınır mal idaresi detaylı hesap cetveli ile yönetim taşınır mal idare hesabı icmal cetveli.

Raporda Spor Toto Teşkilatı’nın mali yapısının denetlenememesi şu sözlerle anlatıldı:

“Denetimin kapsamını, kamu yönetiminin mali rapor ve tabloları ile gelir, sarfiyat ve mallarına ait tüm mali faaliyet, karar ve süreçleri ve bunlara ait kayıt, defter, bilgi, evrak ve bilgileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali idare ve iç denetim sistemleri oluşturmaktadır.

Fakat, bu konularla ilgili 2020 yılı kontrolüne ait olarak kontrolü yürütmek ve kontrol görüşü oluşturabilmek için gerekli idare şurası kararları kamu yönetimi idaresi tarafından sağlanmamıştır/sağlanamamıştır. Bu konularla ilgili kontrol sonucunda kontrol görüşü oluşturmak üzere kâfi ve uygun kontrol ispatı elde edilememiştir.”

HER ŞEY TEK ADAMIN ELİNDE

Kurumda faaliyetlere ilişkin iş akış süreçleri yazılı olarak mevcut olmadığı ve tüm süreçlerin Teşkilat Lideri’nin oluruyla yapıldığı kaydedildi.

Banka talimatlarında ödeme talimatını düzenleyen işçinin parafının yanında, Muhasebe Şefinin ve Liderin da imzasının bulunduğu belirtilirken Yatırım ve İşletme Masraflarına ait % 33’lük sonun aşılıp aşılmadığı her hafta denetim edildiği kaydedildi.

Kurumun ünitelerinde yapılan işlerin iş tarifleri, bu işlerin süreçleri yahut iş akış şemalarının bulunmadığı ve kurumsal risk idare çalışmalarının da mevcut olmadığı vurgulandı.

Kurumda tertip yapısı içerisinde misyon, yetki ve sorumlulukların unvana nazaran belirlendiği ve Başkan’ın kurum içinde istediği şahsa yetki dönemini yazılı olarak yapabildiği kaydedildi.

KONTROL GÖRÜŞÜ

Raporun Kontrol Görüşü kısmında şu sözlere yer verildi:

“Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 2020 yılına ait mali rapor ve tabloları hakkında; kontrol görüşü oluşturabilmek için gerekli olan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların desteği idare heyeti kararları kamu yönetimi idaresi tarafından sağlanmadığı/sağlanamadığı için görüş bildirilememektedir.”

UYUMLU DEĞİL

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının tüm mali süreçlerinin, kayıtlarının yapılmasına ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ait yordam ve asılları düzenleyen Muhasebe Yönetmeliği’nin Kurumun mevcut tüzel ve idari yapısı ile uyumlu olmadığının görüldüğü raporda yer alan bilgilerden.

Uğur Can Biçer
Odatv.com

Kaynak: Odatv

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir