Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal’dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu’na imalı mesaj

Cumhurbaşkanı Kararı ile misyondan alınan eski Merkez Bankası (TCMB) Lideri Naci Ağbal faiz indiriminin beklendiğiPPK toplantısı öncesi …

Cumhurbaşkanı Kararı ile misyondan alınan eski Merkez Bankası (TCMB) Lideri Naci Ağbal faiz indiriminin beklendiğiPPK toplantısı öncesi toplumsal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIM YAPTIĞI YAZIYI 5 MART’TA KALEME ALMIŞTI

Ağbal, bu haftaki Para Siyaseti Şurası toplantısı öncesinde Merkez Bankası’nın sitesindeki “Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para siyasetinin önemi” başlıklı yazısını paylaştı. Ağbal, yazıyı misyondan alınmadan evvel 5 Mart’ta kaleme almıştı. Aylar evvel yazdığı yazıyı hiçbir yorum yapmadan paylaşan Naci Ağbal’ın bu atağı Merkez Bankası Lideri Şahap Kavcıoğlu‘na üstü kapalı “enflasyon” bildirisi olarak algılandı.

“TL HAK ETTİĞİ KIYMETE KAVUŞACAK”

Kalıcı fiyat istikrarının, iktisada inanan, güvenen insanları koruyacağını; TL’yi hak ettiği pahaya kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe itimatla bakacağını kaleme alan Ağbal, hem attığı para siyaseti adımlarını gerekçelendirmiş hem de inanç odaklı para siyaseti aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.

İşte Ağbal’ın 5 Mart’ta kaleme aldığı yazı…

Toplumu bir ortada tutan yegâne öge olan itimat; güçlü bir iktisadın de temelini oluşturur. İtimat duyulan bir iktisatta beklentiler güzelleşir, yatırım ve istihdam artar, toplum refaha kavuşur.

İnanç, iktisat idaresinin temel kurumlarından biri olan merkez bankaları için de büyük kıymet taşır. Para siyasetine itimat duyulduğunda daha faal olur, beklentileri düzgünleştirme gücü artar. Bu çerçevede, bir merkez bankasının maksadına ulaşmak için atması gereken birinci adım ekonomik aktörlerin para siyasetine güvenmesini sağlamaktır. Misyonunu muvaffakiyetle yerine getiren bir merkez bankası istikrarlı ve üretken bir iktisadın kapısını açar. Özcesi inanç veren, fiyat istikrarına odaklanan bir para siyaseti uzun vadede toplumsal refahın anahtarlarından biridir.

“ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en değerli önceliğimiz, temel vazifemiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek. İtimat veren bir para siyaseti uygulayarak bu hedefe ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Zira kalıcı fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme için, toplumun refahı için, daha adil gelir dağılımı için ve daha fazla istihdam için bir ön şarttır. Gayemize ulaştığımızda paramız hak ettiği kıymete kavuşacak; üretenler, emek verenler, iktisada can verenler kazanacak. Böylelikle, geleceğe inançla baktığımız, daha çok ürettiğimiz, daha çok kazandığımız, güçlü ve istikrarlı ekonomiyi tam manasıyla pekiştirmiş olacağız.

İnanç veren bir para siyasetinin, kalıcı fiyat istikrarını ve uzun vadede müreffeh bir ekonomiyi beraberinde getireceğine inanarak yeni bir yola çıktık. Kasım ayı başından itibaren para siyasetinde itimat inşa etmeyi amaçlayan bir paradigma değişimine gittik. Merkez Bankası Başkanlığına geldiğim günden bu yana attığımız tüm adımlar, para siyasetindeki bu paradigma değişimini desteklemek ve inanç tesis etmek maksadıyla atıldı. Tüm bu adımlarla tek bir gayeye ulaşmayı hedefliyoruz: Kalıcı fiyat istikrarı.

Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar pek çok değerli adım attık.

Yolumuza öncelikle fiyat istikrarı gayesine ve enflasyon hedeflemesi rejimine bağlılığımızı vurgulayarak başladık. Para siyasetinde, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik prensipleri çerçevesinde irtibatı güçlendirme taahhüdü verdik.

“GÜÇLÜ BİR MALİ SIKILAŞMA YAPTIK”

Akabinde Kasım ve Aralık ayında aldığımız kararlarla enflasyona yönelik riskler nedeniyle güçlü bir nakdî sıkılaşma yaptık. Bunu yaparken, para siyasetinde daha sade bir operasyonel çerçeveye geçtik ve tüm fonlamanın temel siyaset aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını kamuoyuna duyurduk. Bununla bir arada mecburî karşılık sisteminde de daha sade bir yapıya geçtik.

Ocak ayında sıkı mali duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir süre sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini belirterek kelamla yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız açıklamalarda ise mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir müddet gündeme almamızın mümkün görünmediğini belirterek kelamla yönlendirmemizi besbelli bir biçimde güçlendirdik.

“3 PRENSİP ÇERÇEVESİNDE ADIMLAR ATTIK”

Bu devirde ayrıyeten, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik unsurları çerçevesinde adımlar attık. Örneğin, Ocak ayının başından itibaren swap datalarını internet sitemizde yayımlamaya başladık. Şeffaflığı artırma yolundaki bu atağımızı Milletlerarası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu haftalık olarak yayımlamaya başlayarak devam ettirdik. Ayrıyeten, para siyasetinin reaksiyon işlevini hangi şartlarda, ne istikamette, hangi stratejik ölçütler ve göstergeleri temel alarak uygulayacağımızı da kamuoyu ile açık ve net bir halde paylaştık. Bu kapsamda yüzde 5 enflasyon gayesine ulaşana kadar gerçekleşen/beklenen enflasyon oranı patikası ile para siyaseti faiz oranı patikası ortasındaki seviyesi güçlü bir dezenflasyonist istikrar gözeterek oluşturacağımızı ve bu dengeyi daima koruyacağımızı söz ettik4.

Hür döviz kuru rejimine bağlılığımızı teyit ettik. Kurların seviyesini ya da istikametini belirleme emelli döviz alım ya da satım süreci yapmayacağımızı duyurduk.

Önümüzdeki periyotta de inanç odaklı para siyaseti aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.

AĞBAL, ENFLASYON AMACI DE VERMİŞTİ

2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 düzeyine düşmesini hedefliyoruz; lakin bu bahisteki risklerin de farkındayız. Bu nedenle sıkı para siyasetimizi sürdürürken bir yandan da tüm paydaşlarımızı içeren aktif bir irtibat yaklaşımı ile siyasetlerimizin tesirini artırmayı hedefleyeceğiz. Para siyasetindeki sıkı duruşu, yüzde 5 gayesini elde edene kadar sürdüreceğiz. Maksada ulaşmakla da yetinmeyecek, enflasyonda bu düzeyin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız. Özetle, bu stratejimizin süreksiz değil, orta vadeli bir strateji olduğunu ve amaçlarımıza ulaşana kadar kararlılıkla uygulanacağının altını çizmek isteriz.

Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin aksine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Koşullar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşacağız.

Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu hususta toplumun her kısmının takviyesine gereksinimimiz var. Bu güçlü seyahatimizde tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize kıymetli katkı sağlayacaktır.

Mali disiplinin kararlı bir halde sürdürülmesi büyük değer taşırken, hukuk ve iktisat alanındaki yapısal ıslahatların da beklentiler yoluyla dezenflasyona dayanak vereceğini düşünüyoruz.

“KAMUOYUNUN VERECEĞİ DAYANAK ÖNEMLİ”

Yakın devirde bağlantı siyasetinin öncelikli amaçlarından biri, fiyat istikrarının ehemmiyetinin ve bu doğrultuda uygulanan siyasetlerin tüm paydaşlara anlatılması ve enflasyonla uğraş konusunda toplumsal bir farkındalık yaratılması olacak. Bu kapsamda tüm bağlantı araçlarını bütüncül bir yaklaşımla kullanacağımız ve tüm paydaşlara ulaşan kapsamlı bir irtibat planı hazırlıyoruz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023’te yüzde 5 enflasyon amacımıza ulaşmak için toplumun her bir ferdinin bizlere takviyesi çok kıymetli.

Bundan sonra da Merkez Bankası uygulamakta olduğu gerçek siyasetleri devam ettirerek tüm ekonomik aktörlerin itimadını kazanmak için çalışacak, böylelikle kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak toplumsal refaha eşsiz bir katkı sağlayacak.

Kalıcı fiyat istikrarı, ekonomimize inanan, güvenen insanları koruyacak; paramızı hak ettiği kıymete kavuşturacak ve bunun sonucunda da hepimiz geleceğe inançla bakacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum.

Kaynak: Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir