Emekli maaşlarına artık bloke konulamayacak

Bankalar artık tüketici kredisi çeken ve ödemeyen emeklilerin maaşlarına bloke koyamayacak. Mevzuyla ilgili emsal teşkil eden kararın …

Bankalar artık tüketici kredisi çeken ve ödemeyen emeklilerin maaşlarına bloke koyamayacak.

Mevzuyla ilgili emsal teşkil eden kararın alınmasına neden olan olayda, İzmir’de yaşayan emekli Yüksel Öztürk’ün kredi kullandığı banka şubesi, ödemeler aksayınca 8 aylık emekli maaşına bloke koydu. Yüksel de bunun kanunlara alışılmamış olduğu münasebeti ile İzmir 2. Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. Hakim Feryal Atay, belge üzerinden yaptığı duruşmada avukatın talebini yerinde görüp, blokeyi kaldırdı fakat karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay Genel Şurası’nda alınan ve münasebeti açıklanan son kararda ise “emekli maaşlarına bloke konulamayacağına” hükmedildi.

‘KARAR EMEKLİLER İÇİN DEĞERLİ BİR DURUM YARATTI’

Kararı Gazete Duvar’a pahalandıran Hakim Orhan Gazi Ertekin, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/(13)3-1980 temel 2021/829 karar ve 24.06.2021 tarihli kararı emekliler için çok kıymetli bir durum yaratmaktadır’’ dedi ve şunları söyledi:

‘’Emekliler, bankalardan kredi kullanırken yahut kredi kartı alırken kontratlarda yahut mukavelelerin eki olarak imzaladıkları taahhütle emekli maaşının yattığı hesaplara bloke konulmasını kabul etmektedirler. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararına ait olayda kredi çeken emeklinin kredi taksitlerini ödeyememesi üzerine banka tarafından emekli maaşına bloke koyulmak suretiyle kesinti yapıldığı tüketici olan emeklinin blokenin kaldırılması ve kesintilerin iade talepli davasında İzmir 2. Tüketici Mahkemesi hakimi Feryal ATAY tarafından davanın kabulüne karar verilmiş, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararının temyizi üzerine, emeklinin muvafakati ile emekli maaşı hesabından kesintinin mümkün bulunmasına ve davacının, davalı bankaya verdiği temlik ve taahhütnamelerin muvafakat niteliğinde olmasına nazaran mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuş, mahkeme yargıcının direnme kararı üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca inceleme yapılmıştır’’ dedi.

ANAYASAYA TERS BULUNDU

Hakim Ertekin, ‘’Yargıtay Hukuk Genel Heyeti, İcra iflas kanunun 82. unsurunda haczedilemeyecek mal ve haklar düzenlenmiş olup emekli maaşının da haczedilemeyeceğine, 5510 sayılı kanunun 93/son hususu uyarınca kredinin alınması sırasında takas ve mahsup istikametinde verilen muvafakatin geçerli olmayacağını, borçlunun iktisadi ve toplumsal açıdan varlığını sürdürebilmek için şahsi emeğini ortaya koyarak bir gelir elde etmişse bunun üzerine haciz koymanın Anayasanın 17. hususundaki ‘Herkes yasama, maddi ve manevi varlığını muhafaza ve geliştirme hakkına sahiptir’ düzenlemesine terslik teşkil edeceğine karar vermiştir’’ dedi.

‘YARGITAY’IN BİRİNCİ YORUMU KABUL EDİLEMEZDİ’

Ertekin kelamlarını şöyle sürdürdü: “Yargıtay Hukuk Genel Heyeti kararı öncesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesince emekli maaşına bloke konulmaması halinde bankanın alacağının tahsilinin mümkün olmayacağı ve borcun hiç ödenmemesi sonucunu doğuracağı, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten kararlar verilmiştir. Emekli maaşının tamamına bloke konulması halinde, diğer geliri olmayan davacının emekli maaşının tamamına bloke konulması nedeniyle taban geçim masraflarını karşılayamayacağı açlığa mahkûm edileceği gerçeği göz gerisi edilmemelidir. Yargıtay’ın bu noktadaki tercihi ekonomik borç niteliğindeki bir ilginin emeklinin en temel hayat şartlarından yoksun bırakılmakla sonuçlanmasını kabul etmek istikametindedir ki eski Roma hukukunun bilakis çağdaş hukuk tertipleri bu türlü bir yorumu kabul etmez. Zira, çağdaş hukuk sistemlerinde ekonomik borç bireylerin hak ve özgürlüklerinin özüne dokunan sınırlamaları kabul edemez. Öbür yandan emekliye kredi kullandıran bankanın kredi kayıt ofisindeki bilgileri de görebildiği, öteki teminat alınmıyorsa emekli maaşının ve kredi taksitlerinin kıymetlendirilerek kredi kullandırılması temeldir.”

Kaynak: Gazeteduvar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir