Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor

Dünyaca ünlü kitap dizisi ‘A Very Short Introductions’tan seçkileri Türkçeye çeviren İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, çevirilerine …

Dünyaca ünlü kitap dizisi ‘A Very Short Introductions’tan seçkileri Türkçeye çeviren İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, çevirilerine yenilerini ekledi. Seriden, Fransız İhtilali, Antik Çağ’da Savaş, Çağdaş Sanat ve Hegel de, raflardaki yerini aldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi (İKÜ Yayınevi), Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi “A Very Short Introductions”dan seçkileri Türkçeye kazandırmaya devam ettiğini duyurdu.  Öğrencilere, eğitimcilere ve meraklılarına hususa dair giriş niteliğinde bilgiler sunan ‘Çok Kısa Bir Başlangıç’ serisinden Fransız İhtilali, Antik Çağ’da Savaş, Çağdaş Sanat ve Hegel ile diziden Türkçe yayımlanan kitap sayısı 16’ya ulaştı.

FRANSIZ İHTİLALİ: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

Bristol Üniversitesi emekli tarih profesörü ve kıdemli araştırmacısı William Doyle’un kaleme aldığı “Fransız İhtilali: Çok Kısa Bir Başlangıç”, H. Hande Orhon Özdağ’ın çevirisiyle raflardaki yerini aldı. Fransız İhtilali’ne giden tarihi süreci, ihtilal periyodu Fransa’sındaki olayları, ihtilal öncesinin ve sonrası iklimin yarattığı sosyolojik dönüşümünü mevzu alan kitap, ihtilalin günümüz dünyasına tesirlerini de irdeliyor.

“Fransız İhtilali: Çok Kısa Bir Başlangıç” kitabının Türkçe baskısına önsöz yazan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya çalışmayı; “William Doyle’un elinizde tuttuğunuz giriş kitabı, müellifi bu güçlü tartışmanın bir tarafı olmasına karşın uzaklığını koruyarak akademik ve kamusal alanda gerçekleşen çatışmaları aktarıyor. Bir öteki yandan tarihi bir olgu olarak Fransız İhtilali’nin çok farklı veçhelerini de anlaşılır bir formda okuyucuya tasvir etmekte epey başarılı. Tarihçi olmayan okuyucuların da kitabı bir nefeste okuyacağına eminim” kelamlarıyla kıymetlendirdi.

ANTİK ÇAĞ’DA SAVAŞ: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

“Antik Çağ’da Savaş: Çok Kısa Bir Başlangıç” kitabının müellifi Eski Çağ tarihi profesörü Dr. Harry Sidebottom, Antik Çağ savaşlarının temelini oluşturan ideolojiden savaş strateji ve teknolojisinin gelişimine kadar bahsin tüm istikametlerini yeni bir yaklaşımla ortaya koyarken, “Adil savaş mümkün mü?”, “Kuşatma muharebeleri neden kanlıydı?”, “Bir savaşın sonucunda ilahi müdahalenin rolü nedir?” sorularından hareketle antik toplumların çatışmaya dair niyetlerini de araştırıyor.

İlyada, Tacitus ve Pers Savaşları’ndan örneklerle anlatımını zenginleştiren Harry Sidebottom, Antik Çağ’a ve Antik Çağ’da savaşa yönelik dikkat alımlı anekdotlar da sunuyor. Kitabın önsözünü kaleme alan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe kitapla ilgili “Bu kitap bizlere savaşların Antik Çağ toplumları, bilhassa de Grek ve Roma toplumlarında ne formda algılandığını çarpıcı bir halde aktarıyor. Orduların ve savaşların gelişimi hakkında edindiğimiz bilginin yanı sıra birebir vakitte savaşların ve bunların neden olduğu toplumsal değişimi de bu yapıtta görebilmekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ÇAĞDAŞ SANAT: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

Falmouth Üniversitesi sanat tarihi profesörü David Cottington’un kaleme aldığı ve His Pınar Kayıhan’ın Türkçeye çevirdiği “Modern Sanat: Çok Kısa Bir Başlangıç”, “modern” terimine yönelik baş karışıklığını ortaya koyarken, “Bir sanat yapıtının çağdaş olarak nitelendirilmesini sağlayan yahut sağlamayan nedir?”, “Sanat simsarlarının rolü nedir?”, “Modern sanatçı, yapıtlarıyla ne anlatmaya çalışır?” sorularının cevaplarını arıyor.

Manet’nin Kırda Öğlen Yemeği’nden Tracey Emin’in Yatağım’ına kadar çağdaş sanattaki ihtilafları açıklayan David Cottington’ın merak uyandırıcı yapıtı, okurlara çağdaş sanata ait temel bir fikir vermekle kalmıyor, birebir vakitte çağdaş görüşleri de ortaya koyuyor. Kitabın Türkçe baskısına önsöz yazan Dr. Necmi Sönmez de kitap hakkında “David Cottington, çağdaş sanat ve görsel kültür araştırmalarına ilgi duyanlar için son derece değerli bir ‘ilk adım’ kitabı kaleme almış. Çağdaş sanata eşlik eden patikaların, paradoksların ve bu kitaptaki cümlelerin altında varlığını gösteren ironinin keyif verici olduğunu söylemek bir zorunluluktur” sözlerini kullandı.

HEGEL: ÇOK KISA BİR BAŞLANGIÇ

Princeton Üniversitesi’nde Ira W. DeCamp Biyoetik Profesörü olan Peter Singer, kozmik boyuttaki tesirleriyle ideoloji tarihinin en değerli düşünürlerinden biri olan Hegel’i mevzu edindiği kitabı “Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç”ta işe Hegel’in ömrünü ve yaşadığı periyottaki dünyayı açıklamakla başlıyor ve akabinde onun tarih, Tin ideolojisini, “toplum” ve “özgürlük” kavramlarına yönelik görüşlerini, mantık ve diyalektiğini derinlemesine inceliyor ve Hegel ideolojisinin günümüzdeki akıbetini ortaya koyuyor.

Cenk Özdağ’ın Türkçeye çevirdiği “Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç” kitabının önsözünü yazan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Göçmen kitapla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor:

“Bugün Hegel’i tartışmak, 19. ve 20. yüzyılda olduğu 21. yüzyılda da ideolojide ilericilik ile gericilik ortasında ayrım yapmayı gerektirmektedir. Singer’in ‘Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç’ isimli kitabı bu hususta iyi bir başlangıç kılavuz olabilir.”


Kaynak: Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.