Diyanet’in iftar programında usulsüzlük

Sayıştay’ın 2020 yılına ilişkin kontrol raporu yayımlandı. Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait yapılan değerlendirmeler dikkat çekti …

Sayıştay’ın 2020 yılına ilişkin kontrol raporu yayımlandı. Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait yapılan değerlendirmeler dikkat çekti.

DİYANET’İN DEV TAKIMI

Rapor evvel, Diyanet’in işçi sayısı ile başladı. “Diyanet İşleri Lideri, 5 lider yardımcısı ile 2 daima heyet, 7 genel müdürlük ve birebir düzeyde 2 başkanlık olmak üzere toplam 14 hizmet ünitesi ve bu ünitelere bağlı 38 daire başkanlığı, 1 döner sermaye işletme müdürlüğü ve merkez ünitelerinde vazife yapan 1.433 işçiden oluşmaktadır” denilen raporda, “81 il müftülüğü, 922 ilçe müftülüğü, 10 dini yüksek ihtisas ve 21 eğitim merkezi müdürlüğü mevcuttur. Müftülüklerde misyon yapan 125.001 işçi bulunmaktadır. Dini yüksek ihtisas merkezi ile eğitim merkezi müdürlüklerinde vazife yapan işçi sayısı ise 1.394’dür.” denildi.

Yurtdışında da 423 işçisi bulunan Diyanet’in, mevcut çalışanının yaklaşık 130 bin olduğu görüldü.

Diyanet’in 2020 bütçesi ise, 11 milyar 559 milyon, 609 bin TL olarak belirtiliyor.

DİYANET’İN İFTAR PROGRAMINDA USULSÜZLÜK

Raporda TV programı, çeviri hak alımı, basılı yapıtların hak alımı üzere işlerde yola uygun süreç yapılmasına dikkat çekildi ve 2 milyon 233 bin 680 lira 50 kuruşluk bir eksik görüldüğü tespit edildi.

Sayıştay raporunda, “İdarenin ekonomik paha taşıyan hakları mevzuata uygun olarak muhasebeleştirmemesi sonucu Bilançoda 260-Haklar Hesabı ve bu uygulamaya bağlı olarak amortisman ayrılmaması sonucu Faaliyet Sonuçları Tablosunda yer alan 630.13-Amortisman Sarfiyatları Hesabı 2.233.680,50 TL eksik, 630.30-Proje Kapsamında Yapılan Cari Masraflar Hesabı fazla görünmektedir.” denildi.

Raporda, Diyanet’in ihale ile yapması gereken alımları direkt alım ile gerçekleştirerek yasaya alışılmamış davrandığını söz edildi. Sayıştay hususla ilgili Diyanet’in savunmasını da kâfi bulmadı. Ayrıyeten Diyanet’in direkt yaptığı alımlarda da fiyat araştırması yapmadığına dikkat çekildi.

Raporda Diyanet’in Ramazan ayındaki iftar programı ve Kuran kursları için ihale yoluna gitmemesi de metoda alışılmamış süreç olarak kayda geçerken, Diyanet’in hususla ilgili savunmasının da gerçek olmadığına dikkat çekildi.

Raporun ilgili kısımları şöyle:

“Bazı Alımlarda Açık İhale Adabı Yerine Pazarlık Yolunun Seçilmesi Yönetim, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa nazaran Açık İhale Tarzı ile gerçekleştirmesi gereken işlerin temini için uygun olmayan yollar kullanmıştır. 4734 sayılı Kanunun 5’inci hususu ‘Temel İlkeler’i düzenlemiştir. Anılan hususun dördüncü fıkrası, bu Kanuna nazaran yapılacak ihalelerde açık ihale yöntemi ve muhakkak istekliler ortasında ihale tarzını temel tarz olarak belirlemiş, öteki ihale yöntemlerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceğini karara bağlamıştır. Kelamı edilen Kanunun 19’uncu unsuruna nazaran açık ihale tarzı, bütün isteklilerin teklif verebildiği tarzdır. Lakin Yönetim, bu tarzda yapması gereken birtakım ihaleleri öteki istisnai metotlarda gerçekleştirmiştir.

Örneğin, 2020/222657 kayıt numaralı İftar-Sahur Canlı Yayın Programı Hizmet Alımı işini 4734 sayılı Kanunun 21’inci unsurunun (b) bendi kapsamında Pazarlık adabı ile T.C. Sayıştay Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Kontrol Raporu 30 gerçekleştirmiştir. Yönetim, ihale onay evrakında bu adabın seçilmesine münasebet olarak programın yapılacağı yerin Ramazan ayına kısa bir müddet kala belirlenebildiği ve programda kullanılacak ekipmanların yer belirlendikten sonra ayarlanabildiği, bu sebeple de açık ihale adabı uygulamak için vakit kalmadığı konularını göstermiştir.

Bir öteki örnekte Yönetim, 2020/415988 kayıt numaralı 4-6 Yaş Kümesi Çeşitli Kitap İşi ihalesini yeniden 4734 sayılı Kanunun 21’inci hususunun (b) bendi kapsamında pazarlık metodu ile gerçekleştirmiştir. İhale onay dokümanında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihaleye husus kitapların basımına çabuk olarak gereksinim duyduğunu ihaleyi gerçekleştiren ünite olan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne bildirdiği, lakin basım için grafik, tasarım ve kapak çalışmaları yapıldığı, işin açık ihale ile gerçekleştirilmesi durumunda Eylül ayında Kuran kurslarına başlayacak öğrencilerin kullanımına yetişmeyeceği, bu sebeplerle de pazarlık adabı ile ihalenin gerçekleştirileceği belirtilmiştir.(…)”

“(…)Verilen örnekler incelendiğinde Ramazan ayının başlangıcı Yönetim tarafından bilinmektedir. Tıpkı formda öğrenciler Kuran kurslarına Eylül ayında başlamaktadır. Yönetim tarafından rahatlıkla yıl başından itibaren bu ihalelerin planlanması mümkündür. Kullanılan pazarlık yordamında belirtildiği üzere bir ivedilik durumu mevcut değildir. Yönetim ile yapılan görüşmelerde uygulayıcılar tarafından ihaleler pandemi periyoduna denk geldiğin için salgın hastalık durumunda örnekleri verilen ihalelerin kelamı edilen (b) bendi ile yapılabileceği sonucuna varıldığı anlaşılmıştır. Fakat bendin lafzından anlaşılacağı üzere salgın hastalık dahil bentte değinilen sebeplerle ivedilik durumu ortasında bir illiyet bağının olması kuraldır. Bir diğer deyişle salgın hastalık şartlarının bulguda örneklenen alımların açık ihale adabı ile temin edilmesine mahzur olması gerekmektedir. Pandemi şartları kelam konusu hizmetlerin açık ihale ile temin edilmesine pürüz teşkil etmemektedir. Yönetimin uygun olmayan ihale yöntemleri ile alımlarını gerçekleştirmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun rekabet, eşit muamele prensiplerine terstir. İhalelerin vaktinde ve uygun T.C. Sayıştay Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Kontrol Raporu 31 tarzlarla gerçekleştirilmesi, gereksinimlerin uygun koşullarla ve vaktinde karşılanması gerekmektedir.”

Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak Sayıştay’a sık sık “sehven” savunması yaptığı görüldü.

OLMAYAN VARLIĞA PARA AYRILDI

Raporda Diyanet’in olmayan varlıklara dahi mali kıymet belirlediği ve taşınmaz mallar için kıymetinden fazla amortisman ayırdığına dikkat çekildi. Bu sebeple Diyanet’in hesaplarında, 14 milyon 220 bin TL kadar yanılgı meydana geldiği tabir edildi.

Raporda paylaşılan tabirler ve tablo şöyle:

“47 sıra numaralı Bildirinin üstte yer alan kararlarına nazaran duran varlıklar için varlığın pahası kadar (oransal olarak %100) amortisman ayrılması gerekmektedir. Lakin Kurumun muhasebe kayıtlarının incelenmesinde aşağıdaki tabloda yer alan duran varlıklar için %100 ün üzerinde amortisman ayrıldığı yahut duran varlık mevcut olmamasına karşın (kayıtlı pahası 0,00 TL) amortisman ayrıldığı görülmüştür. T.C. Sayıştay Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Kontrol Raporu 18 Birtakım duran varlıklar için kayıtlı kıymetinden fazla amortisman ayrılması sonucu 25 duran varlıklar hesap kümesinde 14.220.656,72 TL yanılgı ortaya çıkmıştır.”

Fethi Yılmaz

Kaynak: Odatv

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir