Cuma hutbesi: Ticaret hayatında helal haram bilinci

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu “Ticaret hayatında helal haram bilinci” olarak belirlendi …

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu “Ticaret hayatında helal haram bilinci” olarak belirlendi.

Sayın Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s)’in âdetiydi. Medine pazarına sarfiyat, oradaki beşerlerle hasbihal eder ve pazarın durumunu denetim ederdi. Yeniden bu türlü bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) satıcıyı şöyle uyardı: “Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan, bizden değildir!”

Aziz Müminler!

Şanlı dinimiz İslam, helal ve legal yollarla kar temin etmemizi emreder. Allah isteğinin, kul hakkının, helal-haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise yasaklar. Hakikaten hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla değil, karşılıklı istek ile yapılan ticaretle yiyin, haram ile kendinizi mahvetmeyin. Elbet Allah size karşı çok merhametlidir.”

Değerli Müslümanlar!

İslam’a nazaran ticaret ahlâkının en kıymetli prensibi doğruluk ve dürüstlüktür. Mümin, elinden ve lisanından başka insanların emin olduğu kimsedir. Mümin işinde, gücünde, ticaretinde sürekli inanç verendir. O, alırken de satarken de gerçek ve dürüst olduğu ölçüde Allah’ın isteğini kazanacağını bilir. Palavra ve hileye asla tevessül etmez. Çünkü palavra ve hile ile elde edilen malda hiçbir hayır yoktur.

Bedelli Müminler!

Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama ve gayr-ı legal yarar yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fâhiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, diğerinin pazarlığını bozmaz. Hâsılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz.

Aziz Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Dürüst ve emniyetli tüccar, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.” O halde geliniz, fani olan bu âlemde dünyalığımızı kazanırken ahiretimizi unutmayalım. Boğazımızdan bir lokma dahi haram geçirmeyelim. Hanelerimiz ve sofralarımız helalle bereketlensin. Ahlakımız iktisat ve itidal, şükür ve kanaat olsun.

Hutbemi özünü İslam’ın kozmik unsurlarından alan Ahilik Müessesesi’nin şu öğütleriyle bitiriyorum: “Eline, lisanına, beline sahip ol! Kapını, kalbini, alnını açık tut! Eşine, işine, aşına ihtimam göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme! Yanlış ölçme, eksik tartma! Dünya malına tamah etme! Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken yumuşamasını bil!”

Kaynak: YeniŞafak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir