Cuma hutbesi: Mümin camiye vefalıdır

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu “Mümin mescide vefalıdır” olarak belirlendi. Saygıdeğer …

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu “Mümin mescide vefalıdır” olarak belirlendi.

Saygıdeğer Müslümanlar!

Asr-ı saadette Mescid-i Nebevî’nin bakım ve temizliğiyle ilgilenen bir bayan vardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu bayanı göremeyince merak edip sahabeye sordu. Ashâb-ı kiram, bayanın vefat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Bana niye haber vermediniz?” buyurarak ıstırabını lisana getirdi. Akabinde o bayanın kabrine gitti, cenaze namazını kıldı ve ona dua etti.

Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in bu davranışı, Allah’ın mescitlerine hizmet edenlere vefa gösterilmesinin ne kadar da hoş bir örneğidir.

Aziz Müminler!

Rahmet ve hidâyet kaynağı olan birinci mabet, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe’dir. Yeryüzündeki her mescit ve cami ise Kâbe’nin birer şubesidir.

Cami ve mescitlerimiz, Beytullah’tır yani Allah’ın konutudur. İslam’ın nişanesi, tevhidin merkezi, vahdetin gür sadasıdır. Kentlerimizin kalbi, hayatımızın merkezidir. İlim, irfan ve hikmet menbaıdır. Resul-i Ekrem (s.a.s)’in sözüyle cami ve mescitler, Allah katında beldelerin en şirin olan yerleridir.

Değerli Müslümanlar!

Cami ve mescitlerimiz, Kâbe’ye, Mescid-i Nebevî’ye ve Mescid-i Aksâ’ya duyduğumuz vefanın göstergesidir. Bizler Allah kelamıyla burada tanıştık. Peygamber varisleriyle burada buluştuk. Rahmanî ve nebevî terbiyeyi burada aldık. Adap ve erkânı burada öğrendik. Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık.

Bedelli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Allah’ın mescitlerini, mescitlerini lakin Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkan kimseler imar ederler…’’3 Evet, cami inşa etmek kıymetlidir. Lakin asıl kıymetli olan, mescitlerimizi varlığımızla imar etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur iklimi ile buluşturmaktır. Bayanı, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla mescitlerimizi şenlendirmektir. Rabbimize ve birbirimize vefayı irfan mektebi mescitlerimizde pekiştirmektir.

Aziz Müslümanlar!

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri “Camiler ve Din Vazifelileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımız, bu yılın temasını, “Cami, Din Vazifelileri ve Vefa” olarak belirlemiştir. Hafta vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül dünyamızdaki yerini yine idrak edeceğiz. Ömrünü din hizmetine adayan vefa erlerini, fedakâr hocalarımızı, hademe-i hayrâtı, mescitleri imar, inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz.

Mescitler ve Din Vazifelileri Haftası’nın hayırlara vesile olmasını Büyük Rabbimizden niyaz ediyorum. Hutbemi, Peygamberimiz (s.a.s)’in cami ve cemaate vefanın değerini tabir eden şu hadisi ile bitiriyorum: “Bir kişinin daima mescide, mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin.”

Kaynak: YeniŞafak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir