Amerikalı Türkolog Norm Kisamov: İngilizce sözcüklerin yarısı Türkçe

Odatv ismine bağımsız bir Türkolog olan Norm Kisamov’la çarpıcı bir söyleşi gerçekleştirdim. Kisamov söyleşide “Günlük İngilizcede konuşulan …

Odatv ismine bağımsız bir Türkolog olan Norm Kisamov’la çarpıcı bir söyleşi gerçekleştirdim.

Kisamov söyleşide “Günlük İngilizcede konuşulan sözcüklerin yaklaşık yarısı Türkçedir. Avrupa lisanlarının pek çok kökü Türkçedir” sözlerini kullandı.

Devamında ise “Avrupalılara bunlar öğretilmiyor. Onun yerine asırlardır devam eden siyasi nedenlerden dolayı, şaibeli bir Hint-Avrupa lisanları teorisiyle dogmayı koruyorlar” eleştirisini getirdi.

SUNUM

Avrupalı akademisyenler kullandıkları pek çok sözcüğün kaynağını bulamıyor. Avrupalı bilim adamları kökleri ve anlamsal evrimi izlemeden bir fonetik yine yapılandırma tekniği geliştirdiler. Başlangıçta genel terim “Hint-Germen” idi, Dünya Savaşı’ndan sonra “Hint-Avrupa” olarak tekrar isimlendirildi. Birinci araştırma, samimiyetle bilgiyi arayan bilginlerce yürütüldü. Lakin bu, daima biçimde söz konusu doktrinin partizan ve milliyetçi onaylarını aramaya indirgendi. Binlerce “bilimsel” kuruluşu besleyen kendi kendini idame ettiren bir sanayi haline geldi.

Hint-Avrupa dil teorisi düzmecedir. Bu yükü kaldıramaz. İki ana Avrupa lisanı, İngilizce ve Rusça, temel sözlüklerinin yarısından fazlası, morfoloji dahil olmak üzere Türki sözlüğüne dayanmaktadır. Ne yazık ki Hint-Avrupa etimologları ne Türk lisanlarının dilbilimsel incelemesini ne de Avrupa lisanlarıyla karışmasını araştırmıştır. Bu etimoloji bir bilim değildir. Uyumlu ispatların araştırılması ve üretilmesiyle uğraşan bir dogmadır.

BİR E-POSTA ALDIM

Kasım ayının başında Norm Kisamov isminde bir müelliften e-posta aldım.

“Radloff Sözlüğünden Çıkan Bulgulara Nazaran Batı Lisanlarının Kökündeki Güçlü Türkçe” isimli kitabımla ilgilendiğini ve bu kitabın birtakım kısımlarını çevirip yayınlamak istediğini belirtti. Uzun müddettir Türkoloji üzerine çalıştığını, bir web sitesi kurduğunu ve dünya lisanları üstünde Türkçe baskınlığı üzerine kapsamlı bir çalışması bulunduğunu söz etti. Çabucak siteye girdim, orada kendisinin ve birçok müellifin makaleleriyle karşılaştım.

Kisamov’un asıl çalışması ise hakikaten heyecan vericiydi. Pek çok okumaya, genetik ve arkeolojik bulgulara, kültürel araştırmalara dayanan güçlü bir teorik kısım ve binlerce yıl evvel İngilizceye geçmiş yaklaşık 1200 söz örneğinin incelenmesi… Çok geniş bir eser.

Kitabımın çevirisine çabucak ve seve seve müsaade verdim. Ve onunla bu röportajı yaptım. Bu röportaj, birçok e-posta yazışması dışında, temel olarak onunla Skype’ta yaptığım iki saatlik bir sohbete dayanıyor.

Norm Kisamov, eski Sovyetler Birliği kökenli bir muharrir, çok uzun yıllardır ABD’de yaşıyor. Hiçbir siyasi hedefi ve milliyetçi eğilimi yok. Rusça ve İngilizce okuyup konuşuyor ve ne yazık Türkçeyi yahut rastgele bir Türki lisanı bilmiyor.

PEKALA, NEDEN ODATV

Zira en çok okunan muharrirler ortasında bu alandaki çalışmalarımıza bugüne kadar dayanak veren tek kişi Soner Yalçın’dır. Ahmet Yıldız’ı da unutmamalı. Soner Yalçın’ın gizlenen gerçeklerin ortaya çıkması için katkı sağlayacağı açıktı. Ki bu gerçeklerin üstü yüzyıllardır müddet giden çok iyi örgütlenmiş şuurlu bir uğraşla örtülmektedir. – Gerçeğin ise en makus özelliği, bir gün kesinlikle ortaya çıkacak olmasıdır. İroni bir tarafa işin daha da berbat yanı, birçoklarının çok geç açığa çıkması…

İşte o röportaj:

Kaan Arslanoğlu: Türkçeye ve bilhassa Batı ve Dünya lisanlarına olan güçlü tesirine nasıl ilgi duydunuz, çalışmaya nasıl başladınız? “Bununla ilgili öyküm ilginç” demiştiniz. Bize anlatır mısınız?

Norm Kisamov: Öyküm şöyle başlıyor: Yıllar evvel, 40’lı yaşlarımdaydım, ABD’de yaşıyordum. Kızımın arabası bozuldu. Uzakça bir yerdeydi okulu, bir üniversitede okuyordu. Dönerken yolda kalmış. Akşam çok geç vakitte yardıma gittim. Bir tamirci bulduk, o da sorunu çözdü. Tamirciye sorunun ne olduğunu sorduğumda su soğutma sisteminden kaynaklandığını söyledi. Adam bir Filistinliydi ve o orta suyu isimlendirmek için birçok söz kullandı. Almanca, Farsça, Arapça vs. Sözcüklerden biri bana “aba” üzere geldi. Moldovca “su” “apa”dır. Moldova’yla irtibatım var, oradan biliyorum. Ondan sonra merak etmeye başladım, Farslar nasıl oluyor da Moldovca bir söz kullanıyorlar, birbirlerinden bu kadar uzaklar…

Moldova tarihini okumaya başladım. Bu beni Sarmat tarihine götürdü. Sarmatlar hakkında çok iyi bir kitap okudum. Bir Sulimirsky kitabıydı ve çok enteresandı, o kitaba nazaran Sarmatlar Perslerdi. Ancak her kısımdaki tüm örnekler Türkleri tanım ediyordu. Persler göçebeydi, işte Türk örneği… Atlılardı, işte Türk örneği… Vs. Merakım arttı. Gumilev’in eski Türkler hakkındaki kitaplarına döndüm. Ayrıntılar, detaylar… Sonunda Gumilev ile tarihi bir tablo görmeye başladım. Persler göçebe değil, yerleşik çiftçilerdi. Atları yoktu ya da bilmiyorlardı, atlardan korkuyorlardı. Posta hizmetlerini yürütmek için etnik Türkleri tutuyorlardı…

Moldova yahut Rus okullarında öğretilen tarih bir tarih değil, bir propagandaydı. Bunu herkes bilirdi fakat kimse lisana getirmezdi. Türklerden ya hiç bahsedilmiyordu bu tarihte ya da onlardan bahsedildiğinde yalnızca olumsuz taraflarıyla, düşman olarak söz ediliyordu. Böylelikle merakım arttı. Birkaç yıl sonra Samara kentinde bir işe atandığımda, oradaki müzeleri sık sık ziyaret ettim.

SOVYET PERİYODUNDA YAPITLARI 50-100 NÜSHA OLARAK BASILIYORDU

Arkeologlar, antropologlar ve tarihçilerle görüştüm. Bana birçok tarihi kitap bağışlandı. Mirfatih Zakiev ve kitaplarıyla da bu türlü tanıştım. Sovyet periyodunda yapıtları 50-100 nüsha olarak basılıyordu, yasadışıydı bu yayınlar. Sovyet periyodunun sona ermesinden sonra birkaç yıl boyunca Türk tarihi yasağı kaldırıldı. Bana birçok kitap gönderdiler ve onları İngilizceye çevirip en farklı malzemeleri yayınlayabildim. Benim sitem çoklukla iki lisanlı, İngilizce ve Rusçadır. Her iki taraf da Türk tarihi ve onun tarihlerindeki rolü konusunda epeyce cahildi. Ve her vakit olduğu üzere, şeytan ayrıntıdaydı.

K.A. – Size nazaran bilhassa Almanca ve İngilizce başta olmak üzere Batı lisanlarında Türk tesiri hayli baskındır. Ve öbürleri, Latince, İskandinav lisanları vb. Bugün konuşulan İngilizce sözlerin neredeyse yarısının Türkçe kökenli olduğunu söylüyorsunuz. Eklerde ise bu oran yüzde 63’e çıkıyor. Buna karşın, batılı dilbilimciler ve etimologlar bunu reddediyor. Sözcüklerin kaynağı belli değilse, “bilinmeyen köken” diyorlar yahut saçma ya da yanlış açıklamalara girişiyorlar. Niçin?

N.K. – Birinci yanıtım: Bilmek umurlarında değil. İkinci yanıtım: Umursamamalarının sebebi Attila. Attila onları iliklerine kadar korkutmuş. Kültürel olarak o endişeden kurtulamazlar, ruhsal bir mahzur yatar altında. Ortaçağ Avrupa toplumları dinî bağnaz, bilgisiz ve önyargılı hale getirilmiş. Onlara nazaran Attila ve Türkler şeytandı. Onlar her türlü berbatlığı yapabilecek şeylerdi. Türklerden yalnızca kötülük gelirdi. O zihniyet devam ediyor. Kültürleri bu gelenek üzerine inşa edilmiştir. Dogmalarına bir kaynak bulamıyorlar. Etimolojik olarak açıklayamadıkları çabucak her şey Proto-Germanic olarak etiketlenir. Proto-Germen dedikleri şeyin büyük bir kısmı Türkçedir. Kök bulamayınca icatlara başvuruyorlar. Kimi istikametlerden Hitler ve Stalin geleneği bu dünyada hâlâ yaşıyor.

Sovyetler Birliği’nde yaşadığımda, genetik çalışmalar yoktu. Lakin son 20 yıldır genetik çalışmalar çok şey söylüyor. Evvelden kimin Türki, kimin olmadığı bilinmiyordu. Genetik araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Almanya, İngiltere vb.’deki nüfusun birden fazla kendi eski lisanlarını bile bilmiyor. Lakin bu lisanların kalıntıları yaşıyor. Genetik araştırmalar bunu gösteriyor. Avrupalı bilim adamları bunu anlamadı. Şimdi. Böylelikle, güzele giden dilsel, biyolojik, ikame edilmiş tarihi çeşitlemeler çoğaltılıyor. Lakin iki ve iki toplanmadı şimdi. Y-DNA izleme ve tarihleme üzere kimi araçlar, bilgi vermeyen, ilgili ve yabancı bileşenlerden oluşan bir çorba olan bütün bir genom çalışmaları lehine küçümseniyor. İnsan genomları ve insan bağırsağının bakteri genomları birebir çorbada karıştırılıyor. Bu bir astronomi olsaydı, cihanda tek tek yıldızları, gezegenleri ve etkileşimlerini değil, sırf sisli bulutları görürdük.

K.A. – Kurgan teorisinin mantığıyla da Türk lisanının Avrupa lisanları üzerindeki tesirini kanıtlıyorsunuz. Kurgan hipotezi, Hint-Avrupa ailesi teorisyenlerinin açıklamalarından biridir. MÖ 3000 yıllarında Avrupa’da Türk lisanlarının belirleyici olduğunu söylüyorsunuz. Bunu bize biraz açıklayabilir misiniz?

HEPSİ BU İŞ İÇİN PARA ALIYOR, STATÜKOYU SÜRDÜRMEKTE ÇIKARLARI VAR

N.K. – Kurgan teorisi diye bir şey yoktur. Kurgan mezar demektir, bir mezar teorisidir. Kurgan sözü Türkçedir. “Grave” sözü de Türkçedir. Doğudan Avrupa’ya kitlesel göçler oldu. Bu göçmenler hangi lisanları konuşuyordu? Genetik araştırmalar bunu gösteriyor. Arkeolojik çalışmalar bunu gösteriyor. “Tengri”ci mezarlar bunu gösteriyor. Dil çalışmalarımız da birebir şeyi gösteriyor. Bu bahislerde Londra’yı dolduracak kadar büyük bir akademisyenler ordusu var.

Hepsi bu iş için para alıyor, statükoyu sürdürmekte çıkarları var. Gösteriyi yürütürler ve istenmeyen usulleri ve sonuçları idari seviyede engellerler.

2015 yılına kadar, eşanlamlı bir terim olan höyük altındaki kurganlar, Türki mezar geleneğinin arkeolojik bir işareti, Tengriizm'in bir delili ve reenkarnasyon inancının göstergesiydi. 2015’te Doğu Ural kurganlarının değerli bir genetik çalışması, ölen kişinin R1a/b Y-DNA’sını açığa çıkardı. Yani, Avrupalıların çoğunluğunun haplo kümesini. Çabucak çabucak tüm Avrupa ilişkili genetikçiler, raporlarında merhumu Hint-Avrupa lisanının bir delili üzere gösterdiler. Dünün Türkleri sihirli bir formda dilsel Avrupalılara dönüştürüldü. Ancak bu yalnızca bugün için geçerlidir. Dün, Batı Avrupa’ya göç etmeden evvel Türkçe konuşuyorlardı ve Türkçe gömülüydüler. Hatta kimilerinde Türk runik alfabesiyle yazılmış mezar taşları var. Kurgan teorisi geçersizdir. “Kurgan, Grave, Coffin, Mound, Tumulus” vb. sözcükler de Türkçedir. Türkçe, çok sayıda Avrupa lisanıyla kaynaşmıştır. Birleşme (alaşım) süreci, birinci R1a göçmenlerinin yaklaşık 9 bin yıl evvel gelmesiyle başladı ve daima devam etti. Bunun da ötesinde, “derrick” üzere birtakım sözler İngiltere’den Amerika’ya kadar sayısız dilbilimcinin radarından görünmeden geçti ve beklenmedik bir halde Amerikan topraklarında ortaya çıktı.

K.A. – Batı lisanlarında Farsça kökenli sözler çok. Hint-Avrupalı teorisyenler kendi anlayışlarıyla bunu doğal buluyorlar. Zira aile birebir ailedir. Bu görüş Türkiye’de de ezici bir çoğunlukla hakim. İngilizcede Türkçeye emsal bir söz görülürse, bu çabucak Türkçedeki Fars tesirine atfedilir. Halbuki örneğin 10. yüzyılda Türkçe üzerindeki Fars tesirinin, Farsça üzerindeki Türkçe tesirinden daha az olduğunu söylüyorsunuz. Farsça kökenli olduğu düşünülen sözlerin birçoğunun Türkçe olup olmadığını merak ediyorum.

BU ÇOK KATMANLI BİR UYDURMACA

N.K. – Tekrar bir uydurmacayla karşı karşıyayız. Ve bu çok katmanlı bir uydurmaca. Tarihi boyutları da olan çok katmanlı bir palavra. Başlangıç olarak Hint-Aryan nedir? Ar, Ir, Er, Arian Türkçe’de “savaşçı adam (Sözlük: AR koca, erkek, savaşçı, eş, erkek, kişi, tanımlayıcı cinsiyet tanımı) ve İngilizcede (teacher, div-er) manasına gelir ve Almanca (Herr). Erkek savaşçılar tebaa köylülerini Hindistan’a ve (gelecekteki) İran’a sürdüler. Onlar göçmenlerin bir azınlığıydı, tebaası çoğunluktu. Atları ve insanları denetim etmek ortasında hiçbir fark yoktur, teknikler birebirdir. Savaşçıların torunları artık Hindistan’da yönetici bir Brahman sınıfını oluşturuyor. Kontrolü elinde tuttuğun sürece savaş ya da din değerli değil. Din savaştan güzeldir, zira sonunda beşerler istekli olarak boyun eğerler. Yabancıları yönetmek için yabancı bir lisana geçmelisin. Böylelikle yabancılar biraz Türkçe öğrendi ve göçebe Türkler lokal lisanlara geçti. Bu asimilasyon Sanskritçe ve Hintçede çok görünür. En iyi Türk geleneklerinde görülür, 3600 yıl sonra İngilizler de birebirini yaptı. İngilizce Hint lisanları ortasına girdi. Misal bir gelişme İran’da da yaşandı. Yerli Dravid lisanları, (Hint-Arian) göçmenlerin lisanlarıyla birleşerek bir lingua-franca geliştirdi. Behistun yazıtı her lisanı farklı başka gösterir, lakin vakit onları birbirine karıştırıyordu. Pers tarihi, Hintlilerden çok daha çalkantılı bir geçmişe sahiptir, lakin son hükümdara kadar her vakit Türkler değerli bir rol oynamıştır. Dravid dünyası çoktan gitti, Med dünyası çoktan gitti, İskender – Makedon dünyası çoktan gitti, Part dünyası çoktan gitti, Halifelikler çoktan gitti vb. Partlar Türki atlı göçebelerdi, lokal lisanları öğrenmekle ilgilenmeyen özel Türkilerdi.

Mevcut durum da gelmiş geçmiş olacak, vakti hiçbir şey durduramaz. Fars tarihi yine yazılacak, sözlükler düzeltilecek ve tahminen kuzenler ortasındaki dini nefret, hava durumuna nazaran birbirini görmezden gelen yahut kucaklayan Katolik ve Ortodoks kiliselerinin örneğini takip edecektir.

BİLSEK DE BİLMESEK DE HEPİMİZ KISMEN TÜRKÜZ

Genel olarak Türkçe üzerindeki Farsça tesiri ve bilhassa Türkçenin Farsça üzerindeki tesiri sidik yarıştırmaya kalkmadan halledilmesi gereken ve hala vaktini bekleyen özel bir araştırma problemidir. Avrupalı cetlerin yarısı bir vakitler Türkçe konuşuyordu. Çeşitli Türki lisanları Avrupa’ya yaya olarak ya da at otomobiliyle göçen çiftçiler tarafından getirildi. Çiftçiler savaşçı değildi. Kendi lisanlarını taşıyarak savaşçılar tarafından Batı’ya göçe zorlandılar. Perslere gelince: Bilsek de bilmesek de hepimiz kısmen Türküz. Y-DNA’nın erkek çizgisi izlenebilir; mt-DNA’nın dişi çizgisi izlenemez. Türki anneler, Fars, Ermeni, Germen yahut öbür bir öz olsun, çocuk üretmeyi asla bırakmadı. Bunu asla bilemeyeceğiz.

K.A. – Lisanların benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırmak için bir Swadesh listesi var. 207 temel sözden oluşur. Hem buradaki mantığı eleştiriyorsunuz hem de bu listeye nazaran Türkçe ile İngilizceyi karşılaştırıyorsunuz. Bulduğunuz özdeş sözlerin sayısı 207’de 64. Bu çok büyük bir oran. Listeyi gözden geçirdim. 44 adedine katılıyorum. Yaklaşık 20 adedini incelemem gerekiyor. Ben de tıpkı listeye nazaran bir çalışma yaptım ve 207’de 78 tane eşleşen söz buldum. Kimileri yanlışsız olmayabilir. Tekrarları düşüp bulgularımızı toplarsak 99 olur. 15 şüpheliyi eleyelim: 84 çıkıyor. Bu çok muazzam bir oran. Birebir şeyi bu açıdan da soralım.

N.K. – Siz bir liste yaparsanız, öteki biri diğer bir liste yapar. O kadar değerli değil. Swadesh listesindeki birçok söz Türkçe kökenlidir. Siz yenilerini ekleyin, ben yenilerini. Oran değişebilir, fakat gerçeğin yığını ortada. Swadesh listesi uygunca arındırılmalıdır. Bu da bizi Eski Avrupa lisanlarından oluşan kümeye götürecektir.

K.A. – Bir sonraki çalışma maksatlarınız neler? Birlikte daha hızlı yol alabilir miyiz? Türkiye Türkçesini iyi bilen bizler ve bilhassa Rusya ve Batı’da hususla ilgili literatüre hakim olan siz?

N.K. – İrtibatı güçlendirmeliyiz. Ve en değerli şey, üretken olmamız gerektiğidir. Birlikte çalışacağız ve sonuç alacağız. Bunun üstesinden geleceğiz.

Kaan Arslanoğlu

Kaynak: Odatv

1 thought on “Amerikalı Türkolog Norm Kisamov: İngilizce sözcüklerin yarısı Türkçe

  1. renklerin dilinde beyaz ana renktir…dillerin renginde türkçe dünyanın ana dilidir..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir