Ağbal’dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 Mart 2021 tarihinde misyondan alınan ve sonrasında sessiz kalmayı tercih eden eski Merkez Bankası Lideri Ağbal’dan …

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 Mart 2021 tarihinde misyondan alınan ve sonrasında sessiz kalmayı tercih eden eski Merkez Bankası Lideri Ağbal’dan, Para Siyaseti Heyeti’nin önümüzdeki perşembe günü yapılacak toplantısı öncesi dikkat çeken bir twitter paylaşımı geldi.

Merkez’in Güncesi’ndeki “Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para siyasetinin önemi” başlıklı yazısını tweet atan Ağbal, yazıyı vazifeden alınmadan evvel 5 Mart’ta kaleme almıştı.
Ağbal, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı alması beklenen toplantısı öncesi paylaştığı yazısında, “Para siyasetindeki sıkı duruşu, yüzde 5 amacını elde edene kadar sürdüreceğiz. Gayeye ulaşmakla da yetinmeyecek, enflasyonda bu düzeyin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız. Özetle, bu stratejimizin süreksiz değil, orta vadeli bir strateji olduğunu ve amaçlarımıza ulaşana kadar kararlılıkla uygulanacağının altını çizmek isteriz” iletisini vermişti.

Ağbal’ın ‘Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para siyasetinin önemi’ başlıklı yazısı şöyle:

Toplumu bir ortada tutan yegâne öge olan itimat; güçlü bir iktisadın de temelini oluşturur. İnanç duyulan bir iktisatta beklentiler düzgünleşir, yatırım ve istihdam artar, toplum refaha kavuşur.

İtimat, iktisat idaresinin temel kurumlarından biri olan merkez bankaları için de büyük ehemmiyet taşır. Para siyasetine itimat duyulduğunda daha faal olur, beklentileri güzelleştirme gücü artar. Bu çerçevede, bir merkez bankasının hedefine ulaşmak için atması gereken birinci adım ekonomik aktörlerin para siyasetine güvenmesini sağlamaktır. Misyonunu muvaffakiyetle yerine getiren bir merkez bankası istikrarlı ve üretken bir iktisadın kapısını açar. Velhasıl inanç veren, fiyat istikrarına odaklanan bir para siyaseti uzun vadede toplumsal refahın anahtarlarından biridir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en değerli önceliğimiz, temel misyonumuz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek. İnanç veren bir para siyaseti uygulayarak bu hedefe ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Zira kalıcı fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme için, toplumun refahı için, daha adil gelir dağılımı için ve daha fazla istihdam için bir ön şarttır. Maksadımıza ulaştığımızda paramız hak ettiği pahaya kavuşacak; üretenler, emek verenler, iktisada can verenler kazanacak. Böylelikle, geleceğe itimatla baktığımız, daha çok ürettiğimiz, daha çok kazandığımız, güçlü ve istikrarlı ekonomiyi tam manasıyla pekiştirmiş olacağız.

İnanç veren bir para siyasetinin, kalıcı fiyat istikrarını ve uzun vadede müreffeh bir ekonomiyi beraberinde getireceğine inanarak yeni bir yola çıktık. Kasım ayı başından itibaren para siyasetinde itimat inşa etmeyi amaçlayan bir paradigma değişimine gittik. Merkez Bankası Başkanlığına geldiğim günden bu yana attığımız tüm adımlar, para siyasetindeki bu paradigma değişimini desteklemek ve itimat tesis etmek emeliyle atıldı. Tüm bu adımlarla tek bir hedefe ulaşmayı hedefliyoruz: Kalıcı fiyat istikrarı.

Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar pek çok kıymetli adım attık.

Yolumuza öncelikle fiyat istikrarı gayesine ve enflasyon hedeflemesi rejimine bağlılığımızı vurgulayarak başladık. Para siyasetinde, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik unsurları çerçevesinde irtibatı güçlendirme taahhüdü verdik.

Akabinde Kasım1 ve Aralık2 ayında aldığımız kararlarla enflasyona yönelik riskler nedeniyle güçlü bir nakdî sıkılaşma yaptık. Bunu yaparken, para siyasetinde daha sade bir operasyonel çerçeveye geçtik ve tüm fonlamanın temel siyaset aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını kamuoyuna duyurduk. Bununla bir arada mecburî karşılık sisteminde de daha sade bir yapıya geçtik3.

Ocak ayında sıkı mali duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir süre sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini belirterek kelamla yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız açıklamalarda ise mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir müddet gündeme almamızın mümkün görünmediğini belirterek kelamla yönlendirmemizi besbelli bir halde güçlendirdik.

Bu devirde ayrıyeten, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik unsurları çerçevesinde adımlar attık. Örneğin, Ocak ayının başından itibaren swap datalarını internet sitemizde yayımlamaya başladık. Şeffaflığı artırma yolundaki bu atağımızı Memleketler arası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu haftalık olarak yayımlamaya başlayarak devam ettirdik. Ayrıyeten, para siyasetinin reaksiyon işlevini hangi şartlarda, ne istikamette, hangi stratejik ölçütler ve göstergeleri temel alarak uygulayacağımızı da kamuoyu ile açık ve net bir halde paylaştık. Bu kapsamda yüzde 5 enflasyon gayesine ulaşana kadar gerçekleşen/beklenen enflasyon oranı patikası ile para siyaseti faiz oranı patikası ortasındaki seviyesi güçlü bir dezenflasyonist istikrar gözeterek oluşturacağımızı ve bu dengeyi daima koruyacağımızı söz ettik4.

Özgür döviz kuru rejimine bağlılığımızı teyit ettik. Kurların seviyesini ya da tarafını belirleme gayeli döviz alım ya da satım süreci yapmayacağımızı duyurduk5.

Önümüzdeki devirde de inanç odaklı para siyaseti aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.

2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 düzeyine düşmesini hedefliyoruz; lakin bu bahisteki risklerin de farkındayız. Bu nedenle sıkı para siyasetimizi sürdürürken bir yandan da tüm paydaşlarımızı içeren aktif bir bağlantı yaklaşımı ile siyasetlerimizin tesirini artırmayı hedefleyeceğiz. Para siyasetindeki sıkı duruşu, yüzde 5 maksadını elde edene kadar sürdüreceğiz. Maksada ulaşmakla da yetinmeyecek, enflasyonda bu düzeyin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız. Özetle, bu stratejimizin süreksiz değil, orta vadeli bir strateji olduğunu ve amaçlarımıza ulaşana kadar kararlılıkla uygulanacağının altını çizmek isteriz.

Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin aksine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Kaideler oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir formda kamuoyu ile paylaşacağız.

Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu mevzuda toplumun her kesitinin dayanağına muhtaçlığımız var. Bu kuvvetli seyahatimizde tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize kıymetli katkı sağlayacaktır.

Mali disiplinin kararlı bir halde sürdürülmesi büyük ehemmiyet taşırken, hukuk ve iktisat alanındaki yapısal ıslahatların da beklentiler yoluyla dezenflasyona dayanak vereceğini düşünüyoruz.

Öteki yandan, dezenflasyon sürecine genel kamuoyunun vereceği takviyenin de kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Toplumda fiyat istikrarı şuurunun oluşması bizim için çok kritik. İş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütleri, ekonomistler, akademisyenler üzere paydaşlarımızla irtibatımızı artırarak toplumda fiyat istikrarı şuuru oluşmasına uğraş ediyoruz. Bu çerçevede, son devirde iş dünyası temsilcilerinin yaptıkları takviye açıklamalarını çok önemsiyoruz.

Yakın periyotta irtibat siyasetinin öncelikli amaçlarından biri, fiyat istikrarının ehemmiyetinin ve bu doğrultuda uygulanan siyasetlerin tüm paydaşlara anlatılması ve enflasyonla uğraş konusunda toplumsal bir farkındalık yaratılması olacak. Bu kapsamda tüm bağlantı araçlarını bütüncül bir yaklaşımla kullanacağımız ve tüm paydaşlara ulaşan kapsamlı bir bağlantı planı hazırlıyoruz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023’te yüzde 5 enflasyon amacımıza ulaşmak için toplumun her bir ferdinin bizlere dayanağı çok değerli.

Bundan sonra da Merkez Bankası uygulamakta olduğu hakikat siyasetleri devam ettirerek tüm ekonomik aktörlerin inancını kazanmak için çalışacak, böylelikle kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak toplumsal refaha eşsiz bir katkı sağlayacak.

Kalıcı fiyat istikrarı, ekonomimize inanan, güvenen insanları koruyacak; paramızı hak ettiği kıymete kavuşturacak ve bunun sonucunda da hepimiz geleceğe itimatla bakacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum.

Kaynak: Gazeteduvar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir